Pobierz e-pity 2019

Jak zatrudnić młodocianego do pracy sezonowej?

Iwona Maczalska 02.06.2014 10:00 (aktualizacja: )

02.06 Jak zatrudnić młodocianego do pracy sezonowej?

Iwona MaczalskaMłodzież na tegoroczne wakacje musi poczekać dłużej niż dotychczas. Mimo, że upragnione wolne jest już w zasięgu ręki, to spora część nastolatków planuje poświęcić je na dodatkowy zarobek. Zatrudnienie młodocianego może być jednak problematyczne dla pracodawcy.

Minimalne wynagrodzenie pracownika młodocianego

Wakacyjna praca z roku na rok zyskuje na popularności. Z danych Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że do pracy garnie się coraz więcej, coraz to młodszych osób. Wśród nich sporą część stanowi młodzież z gimnazjum i liceum.

Kim jest pracownik młodociany?

Bezpłatne porady PIT.pl

Dostałeś spadek bądź darowiznę,
założyłeś działalność gospodarczą i masz problem z podatkami a może nie wiesz jak rozliczyć składki ZUS? Zadaj pytanie i uzyskaj bezpłatną
odpowiedź doradcy.

Definicję osoby młodocianej wskazuje art. 190§1 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim osoby młodociane to takie, które ukończyły 16 lat, lecz nie ukończyły jeszcze 18 roku życia. Warto przy tym zaznaczyć, że sam przedział wiekowy nie jest jedynym warunkiem możliwości zatrudnienia pracownika jako osoby młodocianej. Aby osoba, która nie ukończyła 18 roku życia mogła zostać legalnie zatrudniona musi mieć ukończoną co najmniej szkołę gimnazjalną i dysponować zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia pracy na danym stanowisku.

Warto podkreślić, że osoba ta, mimo że ze względu na wiek posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może samodzielnie nawiązać stosunek pracy bez zgody rodzica. Kiedy jednak okaże się, że praca ta sprzeciwia się jej dobru przedstawiciel ustawowy małoletniego za zezwoleniem sądu opiekuńczego ma prawo stosunek pracy rozwiązać (art. 22§3 KP).

Jakich prac nie wykona pracownik małoletni?

Zatrudniając osobę małoletnią do pracy sezonowej nie należy zapominać, że może ona wykonywać wyłącznie pracę lekką, nie zagrażającą jej zdrowiu i życiu. Ustawodawca formułując jednak kryteria lekkości pracy podkreśla, że nie może ona powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego.

Zatrudnianie na podstawie umowy o dzieło

Nie należy zapominać, że to właśnie na pracodawcy wyrażającym chęć zatrudnienia małoletniego pracownika ciąży obowiązek sporządzenia wykazu prac lekkich występujących w jego przedsiębiorstwie. Wykaz ten poddany jest do weryfikacji lekarzowi medycyny pracy, a następnie po uzyskaniu zgody do końcowej akceptacji Inspektora Pracy.

Praca w godzinach nadliczbowych

Pracodawca zatrudniający młodocianego musi pamiętać, że przysługują mu inne prawa aniżeli pracownikowi dorosłemu. Maksymalny czas pracy młodocianego powyżej 16 roku życia nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Przy czym do czasu pracy osoby nieletniej, jeżeli wykonuje ona pracę w roku szkolnym zawsze wlicza się czas nauki, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy. Pracodawca zatrudniający młodocianych musi również zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli dobowy czas pracy nieletniego pracownika przekracza 4,5 godziny, to jest on zobowiązany wprowadzić przerwę trwającą nieprzerwalnie 30 minut – wliczoną do czasu pracy. Warto wiedzieć, że młodocianemu nie wolno wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych.

Zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia

Zatrudnianie osoby poniżej 16 roku życia

Artykuł 190§2 Kodeksu pracy jasno wskazuje, że zabronione jest zatrudnianie dzieci, które nie ukończyły 16 lat. Przepisy przewidują jednak pewien wyjątek. Wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia 16 roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturową, artystyczną, sportową lub reklamową. Wymaga to jednak uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna dziecka, a także zezwolenia inspektora pracy.

Iwona Maczalska
VAT.pl