Jak zapłacić ZUS za pracowników i zleceniobiorców w 2018 roku?

Iwona Maczalska 30.11.2017 09:00 (aktualizacja: )

Od stycznia 2018 roku będą obowiązywać nowe zasady opłacania składek ZUS. O ile zapłata składek za siebie samego nie powinna sprawić problemu, to jednak zapłata składek za pracowników lub zleceniobiorców może budzić szereg wątpliwości.

Jak zapłacić ZUS za pracowników i zleceniobiorców w 2018 roku?

ZUS za pracowników w 2018 roku / YAY foto

 

Od 1 stycznia 2018 roku płatnicy składek nie będą już na dotychczasowych zasadach wykonywać kilku przelewów – na każdą składkę ubezpieczeniową osobno. Dzięki indywidualnemu rachunkowi składkowemu przedsiębiorca wyśle do ZUS tylko jeden przelew, gdzie jedna kwota obejmie sumę wszystkich składek na ubezpieczenie:

  • społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
  • zdrowotne,
  • fundusze (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych), oraz
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Nowy numer rachunku zostanie dostarczony płatnikowi najpóźniej do końca grudnia 2017 roku w formie listu poleconego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bez niego opłacenie składek od 1 stycznia 2018 roku będzie niemożliwe. Jeśli ktoś nie otrzymał listu z ZUS może skorzystać z internetowej wyszukiwarki numerów kont.

<< Kalkulator wynagrodzeń netto i brutto na 2018 rok >>

Jak opłacać ZUS za pracowników i zleceniobiorców od 2018 roku?

Wraz ze zmianą zasad opłacania ZUS za siebie samego od stycznia 2018 roku zmianie ulegnie również sposób dokonania zapłaty składek za osoby zatrudnione.

Płatnik składek zobowiązany będzie do wykonania wyłącznie jednego przelewu, bez względu na to czy prowadzi firmę samodzielnie, czy zatrudnia pracowników. Nie będzie miało zatem znaczenia za ile osób płatnik będzie opłacał składki ZUS – nadal będzie wykonywany wyłącznie jeden, wspólny przelew na indywidualnie przypisany płatnikowi numer rachunku bankowego.

Jak wyliczyć składki za pracowników do przelewu w 2018 roku?

Bez zmian pozostaną dotychczasowe obowiązki płatnika związane w szczególności z rozliczaniem składek za pracowników oraz samodzielnym ustalaniem samej należności.

Ponieważ płatnik składek będzie wykonywał wyłącznie jeden przelew będący sumą wszystkich składek ubezpieczeniowych zatrudnianych pracowników, jak i składek opłacanych za siebie – płatnik składek będzie zobowiązany do samodzielnego ustalenia wysokości sumy wszystkich składek ubezpieczeniowych.

Po obliczeniu należności należy zatem wykonać jeden wspólny przelew będący sumą ubezpieczenia opłacanego za płatnika jak i sumą ubezpieczenia opłacanego za pracowników na Indywidualny Numer Rachunku Bankowego.

Iwona Maczalska, PIT.pl