Jak zaktualizować w PIT adres zamieszkania po przeprowadzce?

Katarzyna Sudaj 10.04.2018 11:00 (aktualizacja: )

W jaki sposób poinformować urząd skarbowy o zmianie miejsca zamieszkania? Gdzie wpisać nowy adres? Czy nowy adres wystarczy wpisać w zeznaniu PIT, czy składać osobno dodatkowy druk?

Jak zaktualizować w PIT adres zamieszkania po przeprowadzce?

Jak zaktualizować w PIT adres zamieszkania po przeprowadzce? / FORUM

Roczne rozliczenie podatku dochodowegoPIT należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania na dzień 31 grudnia roku, za który rozliczamy się ze skarbówką np. do 30 kwietnia 2018 roku należy złożyć w US właściwym według miejsca zamieszkania z 31 grudnia 2017 r. deklarację PIT za 2017 rok. Warto zauważyć, że miejsce zamieszkania (ważne dla fiskusa) jest czym innym niż miejsce zameldowania (termin z prawa administracyjnego) – mogę one być takie same, bądź różnić się.

Nowy adres można wpisać w PIT rocznym

Co zrobić, gdy w trakcie 2017 roku zmieniliśmy miejsce zamieszkania? Najprościej i najwygodniej wypełniając PIT za 2017 rok, złożyć go w nowym urzędzie skarbowym wpisując w nowy, aktualny adres zamieszkania (np. w części B druku PIT-37).

W trakcie roku wypełnij zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3

Jeśli jednak już w trakcie trwania roku podatkowego ktoś chce poinformować urząd skarbowy o zmianie miejsca zamieszkania, może w trakcie roku wypełnić formularz ZAP-3, czyli Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem. Jest to druk przeznaczony dla osoby fizycznej, spełniającej łącznie poniższe kryteria:

  • jest objęta rejestrem PESEL
  • nie prowadzi działalności gospodarczej
  • nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług
  • nie jest płatnikiem podatków
  • nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne

Formularz służy do zgłoszenia:

  1. aktualnego adresu miejsca zamieszkania (część B.2),
  2. danych kontaktowych (część B.3),
  3. adresu do korespondencji (część B 3.2) oraz
  4. informacji dotyczących osobistego rachunku (część B.4.).

Gdzie wpisać numer konta do zwrotu podatku z PIT?

Druk ZAP-3 można wysłać do e-Deklaracji tylko z podpisem elektronicznym. W przypadku braku e-podpisu należy go wydrukować, podpisać ręcznie i wysłać listem poleconym lub zanieść osobiście do urzędu skarbowego.

Katarzyna Sudaj, PIT.pl

Podatek PITRozliczenie rocznePIT-37HOT