Aktualności podatkowe

Gdzie wpisać numer konta do zwrotu podatku z PIT?

2018-04-05

Jak otrzymać zwrot nadpłaty podatku z PIT na konto bankowe? W którym miejscu w formularzu PIT wpisać tą informację? A może w inny sposób powiadomić urząd skarbowy, że zwrot podatku chcemy dostać przelewem na konto, a nie przekazem pocztowym?

 

Gdzie wpisać numer konta do zwrotu podatku z PIT?

Gdzie wpisać numer konta do zwrotu podatku z PIT? / FORUM

 

Nie jest tajemnicą, że wygodniej i szybciej otrzymamy zwrot nadpłaty z rocznego rozliczenia PIT przelewem na nasze konto bankowe, niż dodatkowe kilka dni oczekiwania, aż listonosz przyjdzie z przekazem pocztowym i jeszcze potrąci koszty za przekaz. Podatnicy często zastanawiają się, gdzie w deklaracji PIT wpisać numer konta do zwrotu i czy trzeba ponownie podawać numer tego konta, jeśli nie zmienił się on od ubiegłego roku, gdy już fiskus przelewał na niego nadpłacony podatek z wcześniejszego rozliczenia za 2016 rok.

 

Kiedy wybrać PIT-36? Dla kogo PIT-37?

 

Po pierwsze, w obecnie obowiązujących wzorach formularzy PIT (np. PIT-37 czy PIT-36) nie ma rubryki, w którą można by wpisać numer rachunku bankowego do zwrotu nadpłaconego podatku, jak to robiono dawniej. Do naszego rozliczenia rocznego należy dołączyć druk ZAP-3 lub NIP-7.

 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
ZAP-3 (4) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
NIP-7 (4) Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem

 

Nie czekaj! Rozlicz już dziś swój PIT i odbierz zwrot podatku

Pierwszy z nich ZAP-3 jest przeznaczony dla osoby fizycznej będącej podatnikiem, która spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • jest objęta rejestrem PESEL,
 • nie prowadzi działalności gospodarczej,
 • nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • nie jest płatnikiem podatków,
 • nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Natomiast NIP-7 przeznaczony jest dla osób:

 1. niebędących przedsiębiorcami:
  • prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą lub
  • podlegających zarejestrowaniu jako podatnicy podatku od towarów i usług lub będących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarówi usług, lub
  • będącyhc płatnikami podatków, lub
  • będących płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne, lub
  • nieobjętych rejestrem PESEL;
 2. będących przedsiębiorcami prowadzącymi samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie działalności, do której nie stosuje się przepisów ustawy o swobodzie działałności gospodarczej.

W obu drukach w znajdziemy osobną część zatytułowaną RACHUNEK OSOBISTY - DO ZWROTU PODATKU LUB NADPŁATY, gdzie należy wpisać numer konta.

 

 druk ZAP-3 miejsce na wpisanie numeru rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty podatku z PIT

Źródło: opracowanie własne PIT.pl / druk ZAP-3

 

Tylko informacja o numerze rachunku bankowego zawarta w ZAP-3 lub NIP-7 spowoduje, że urząd skarbowy przeleje na to konto zwrot podatku z PIT. Pamiętajmy, że skoro za poprzednie lata otrzymywaliśmy nadpłacony podatek dochodowy przelewem bankowym, to znaczy, że US ma już taka informację u siebie i nie ma potrzeby co roku od nowa zawiadamiać skarbówkę.

Oba formularze ZAP-3 i NIP-7 można wypełnić korzystając z naszego programu do rozliczeń rocznych e-pity 2017. Informację o tym znajdziemy już na początku rozliczania podatku dochodowego, w kroku wpisywania danych podatnika.

 

program e-pity 2017: jak podać numer konta do zwrotu podatku z PIT?

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl / Program e-pity 2017

 

Ważne: te deklaracje można wysłać do e-Deklaracji tylko z podpisem elektronicznym. W przypadku braku e-podpisu należy je wydrukować, podpisać ręcznie i wysłać listem poleconym lub zanieść osobiście do urzędu skarbowego.

 

Katarzyna Sudaj, PIT.pl

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz