Jak udzielić dnia wolnego za święto w sobotę

Iwona Maczalska 20.11.2017 11:00 (aktualizacja: )

11 listopada, to jedyne święto w 2017 roku, które przypadło w sobotę. Oznacza to, że wyłącznie za ten dzień pracodawca zobowiązany jest oddać pracownikom dodatkowy dzień wolny od pracy.

Jak udzielić dnia wolnego za święto w sobotę

Jak udzielić dnia wolnego za święto w sobotę / YAY foto

 

W 2017 roku pracownicy uzyskali prawo do jednego dodatkowego dnia wolnego od pracy. Wszystko za sprawą święta 11-tego listopada, które w bieżącym roku przypadło w sobotę.

Kwestię nabywania prawa do dodatkowych dni wolnych regulują przepisy Kodeksu pracy. W myśl art. 130§2 każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Oznacza to, że każde święto przypadające w sobotę uprawnia pracownika do uzyskania dodatkowego dnia wolnego od pracy - poza ustawowym urlopem.

<< Wymiar czasu pracy w 2017 i 2018 roku >>

Komu przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy?

Przede wszystkim należy pamiętać, że dodatkowe wolne za święto przypadające w sobotę przysługuje wyłącznie pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Przepisy Kodeksu pracy nie mają bowiem zastosowania do umów cywilnoprawnych tj. umowy zlecenia, czy umowy o dzieło. Co więcej prawo to dotyczy pracowników zatrudnionych przez przeciętnie pięć dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku. Oznacza to, że pracownicy świadczący pracę przez mniej niż 5 dni w tygodniu bądź też pracownicy którzy świadczą pracę w sobotę, i ten dzień jest dla nich przeciętnym dniem pracy – z dodatkowego wolnego nie skorzystają.

Święto przypadające w sobotę a urlop bądź zwolnienie lekarskie pracownika

Pojawia się pytanie, jak postępować w przypadku pracownika, który w dniu wolnym od pracy, wyznaczonym przez pracodawcę jako dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę - przebywa na zwolnieniu lekarskim lub urlopie wypoczynkowym. Okazuje się, że w przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracownika uznaje się, że pracownik ten z dodatkowego wolnego skorzystał.

Jeżeli więc pracownik w dniu wolnym od pracy wyznaczonym przez pracodawcę przebywa na zwolnieniu lekarskim – pracodawca nie ma obowiązku wyznaczania dla niego kolejnego dnia wolnego od pracy. Ten sam tok postępowania wystąpi w przypadku pracowników przebywających w tym czasie na wszelkiego rodzaju urlopach – wypoczynkowych, czy to związanych z macierzyństwem.

<< Okresy rozliczeniowe w 2017 i 2018 roku >>

W jakim terminie udzielić dodatkowego wolnego?

Pracodawca ma prawo udzielić dodatkowego dnia wolnego od pracy zarówno przed dniem świątecznym przypadającym w sobotę, jak i po tym dniu. Kluczowe znaczenie ma jednak tutaj okres rozliczeniowy. Dodatkowego dnia wolnego od pracy pracodawca udzielić bowiem powinien w przyjętym u siebie okresie rozliczeniowym.

Iwona Maczalska, PIT.pl