Pobierz e-pity 2019

Jak podpisać elektroniczną deklarację PIT

Piotr Szulczewski 29.01.2015 09:00 (aktualizacja: )

Termin przekazania deklaracji PIT organom skarbowym powoduje, że podatnicy coraz częściej będą zastanawiać się nad prawidłowym podpisem pod swoją deklaracją podatkową. Jeżeli złożą ją elektronicznie, to podpis ten zależeć będzie od rodzaju deklaracji, a także od statusu osoby składającej.

UPL-1 2015: upoważnienie do podpisu elektronicznej deklaracji PIT za 2014 rok

Dla osób fizycznych podpis deklaracji składanej w rozliczeniu podatkowym za 2014 r. oparty jest na zestawie danych identyfikujących podatnika, lub płatnika, w szczególności na:

 • identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym numer PESEL;
 • imieniu (pierwszym);
 • nazwisku;
 • dacie urodzenia;
 • kwocie przychodu wskazanej w:
  • poz. 42 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
  • poz. 86 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) albo poz. 133, jeżeli podatnik lub płatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
  • poz. 13 lub poz. 18 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),
  • poz. 64 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) albo poz. 95, jeżeli podatnik lub płatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
  • poz. 24 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),
  • poz. 20 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39),
  • poz. 53 rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40),
  • poz. 33 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A)

- za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.

Jeżeli podatnik lub płatnik popełni błąd w zestawie danych autoryzujących, system e-deklaracje nie przyjmie druku przekazując informację o błędzie „status dokumentu 414 - weryfikacja negatywna - błąd danych identyfikacyjnych”.

Jak podpisać elektroniczną deklarację PIT?
Źródło: Thinkstock

Deklaracje PIT z e-podpisem

Skorzystają z niego Ci wszyscy podatnicy, którzy nie są osobami fizycznymi. Wysyłka deklaracji z użyciem e-podpisu oparta będzie co do zasady o upoważnienie do podpisywania deklaracji elektronicznych – UPL-1.

E-podpis obowiązkowy będzie również przy wysyłce deklaracji i informacji podatkowych przez płatników nie będących osobami fizycznymi.

Podatnik lub płatnik musi zadbać o ważność e-podpisu. Jeżeli podpisu stara się dokonać podmiot, korzystający z narzędzia, którego ważność nie została przedłużona, wówczas wysyłka nie powiedzie się.

Korzystając z e-podpisu podatnik może dokonać wysyłki:

 1. Za pośrednictwem bramki e-Deklaracje - korzystając z:
 • formularzy zamieszczonych na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów,
 • aplikacji e-Deklaracje Desktop udostępnianej przez Ministerstwo Finansów,
 • przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji i oprogramowania dostarczanych przez producentów oprogramowania (programy do rozliczeń rocznych, programy do wypełniania druków podatkowych, aplikacje księgowe),
 1. Przy użyciu Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) – która przeznaczona jest do składania dokumentów zbiorczych: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-40, korzystając z:
 • systemów finansowo-księgowych podatnika - odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania,
 • oprogramowania dostarczonego przez innych producentów.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl