Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Informacja ZUS dot. zmiany opisu kodu tytułu ubezpieczenia osób powołanych do pełnienia funkcji

Redakcja PIT.pl

Zmiana ustawy zdrowotnej ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. doprecyzowała tytuł ubezpieczenia zdrowotnego osób powołanych do pełnienia funkcji wynagradzanych z tego tytułu oraz wprowadziła nowe zasady obejmowania ubezpieczeniem zdrowotnym części osób powołanych do pełnienia funkcji.

» Kody tytułów ubezpieczeń 2022

Od 1 lipca 2022 r. doprecyzowano, wprowadzony od dnia 1 stycznia 2022 r., obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurentów, którzy z tego tytułu pobierają wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym niezależnie od kwalifikacji do źródła przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), a także wyłączono z kręgu osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu osoby uzyskujące przychody, o których mowa w art. 13 pkt 5 lub 6 tej ustawy podatkowej, których roczne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekracza kwoty 6000 zł.

Nowy tytuł kodu ubezpieczeń

Źródło: shutterstock

Zmiana kodu tytułu ubezpieczenia osób powołanych do pełnienia funkcji

W konsekwencji powyższego doprecyzowania, w myśl którego prokurenci objęci są tytułem ubezpieczenia zdrowotnego osób powołanych do pełnienia funkcji, uległ zmianie opis kodu tytuł ubezpieczenia tych osób.

Obecnie ma on brzmienie:

22 50 – osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurent, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

» ZUS wdroży nową metrykę do programu PŁATNIK

Aktualizacja kodu w programie PŁATNIK

Aby zaktualizować opisu kodu w Programie Płatnik należy pobrać jego aktualizację.

Źródło: ZUS.pl

ZUS