II rata odpisów na ZFŚS do 30 września. W 2017 roku przekaż odpisy w nowej wysokości

Iwona Maczalska 31.08.2017 10:00 (aktualizacja: )

II rata odpisów na ZFŚS do 30 września. W 2017 roku przekaż odpisy w nowej wysokości

Tylko do końca września pracodawcy, którzy zdecydowali się utworzyć ZFŚS mają czas na przekazanie drugiej raty odpisów kwot podstawowych oraz równowartości zwiększeń. Warto jednak pamiętać, że w 2017 roku kwoty odpisów uległy zwiększeniu.

II rata odpisów na ZFŚS do 30 września.
Źródło: YAY foto

Pracodawcy posiadający w swoim zakładzie pracy ZFŚS muszą pamiętać o przekazywaniu corocznego odpisu z którego tworzy się fundusz, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

W ramach drugiej raty należy przekazać pozostałą kwotę odpisu na fundusz w wysokości 25% wartości odpisów podstawowych – jeżeli w pierwszej racie na konto ZFŚS przekazano 75% odpisów, a nie więcej. Warto pamiętać, że 30 września to również ostateczny termin przekazania na konto funduszu naliczonych zwiększeń.

Przypominamy, że termin przekazania pierwszej raty odpisu minął 31 maja bieżącego roku.

Odpisy na ZFŚS w 2017 roku w nowej wysokości

W 2017 roku zmianie uległy kwoty odpisów ZFŚS podstawowych jak i fakultatywnych. Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Odpis na ZFŚS (obligatoryjny)
1185,66 zł Na jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych (odpis podstawowy 37,50%)
1580,89 zł Na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (odpis 50,00%)
158,09 zł Na jednego młodocianego pracownika I rok nauki (odpis 5%)
189,71 zł II rok nauki (odpis 6%)
221,32 zł III rok nauki (odpis 7%)
Odpis na ZFŚS (fakultatywny)
197,61 zł Na każdą osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
197,61 zł Na każdego byłego pracownika zakładu pracy będącego emerytem lub rencistą
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
237,13 zł Na każdego pracownika, z przeznaczeniem na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy
(zwiększenie odpisu o 7,75%)

Iwona Maczalska, VAT.pl