Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Furtka dla byłych przedsiębiorców, by nie rejestrować działalności gospodarczej

Piotr Szulczewski

Działalności nierejestrowanej nie można wykonywać, jeśli przez 60 miesięcy poprzedzających aktywność zarobkową podatnik wykonywał działalność gospodarczą. Jest jednak furtka na to, by bez rejestracji firmy aktywność taką prowadzili również wykreśleni w tym okresie z CEiDG przedsiębiorcy.

Współpraca przy działalności nierejestrowanej nie jest możliwa na prostych zasadach

 

Okres 5 lat wstecz to długi czas, który pozostaje zaporą dla osób zdecydowanych na zbyt częste wykorzystywanie opodatkowania aktywności zarobkowej bez rejestracji PIT. Nie można zatem co do zasady najpierw posiadać przedsiębiorstwa, potem przez pewien okres prowadzić działalność nierejestrowaną, a następnie ponownie założyć taką firmę na nowo. Istnieje jednak wyjątek wynikający z przepisów przejściowych, wprowadzających ustawę prawo o przedsiębiorczości. Działalność nierejestrowaną stosuje się również do działalności wykonywanej przez osoby, które w okresie 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy nie były wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub których wpis został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie tej ustawy, nawet jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem wejścia w życie tej ustawy wykonywały działalność gospodarczą.

Zatem wszystkie osoby, które nie figurowały w CEiDG jako przedsiębiorcy w okresie 30 kwiecień 2017 r. – 30 kwiecień 2018 r. mają możliwość podjąć działalność nierejestrowaną i rozliczać podatek w ramach tzw. „innych źródeł”.

 

Działalność nierejestrowana a przychód – należny czy faktycznie otrzymany?

 

Aktywność zawodowa dziś, ale również i za rok

Furtka nie jest dostępna wyłącznie w okresie wejścia w życie ustawy. Dotyczy również kolejnych lat, aż do zakończenia okresu 60 miesięcy. Innymi słowy nie ma znaczenia, czy niefigurujący w ostatnim roku CEiDG przedsiębiorca aktywność zawodową rozpocznie w maju 2018 r. czy też za rok, czy w okresie kolejnych miesięcy. Również w tych przypadkach będzie miał prawo korzystać z preferencji i nie otwierać firmy.

 

Podstawa prawna:
Art. 195 z dnia 6 marca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę - prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej1)2) (Dz.U. z 2018 r. poz. 650).