Firmy nie korzystają z ulg w obawie przed kontrolą. Raport ID Advisory - Poradnik na czasy kryzysu

Co trzeci przedsiębiorca nie wie z jakich ulg podatkowych może skorzystać. Aż 16% badanych nie korzysta, bo obawia się kontroli lub nie ufa organom podatkowym.

Kancelaria prawno-podatkowa ID Advisory opublikowała dziś raport: Ulgi podatkowe - poradnik na czasy kryzysu. We współpracy z ConQuest Consulting przeprowadzono badanie ankietowe, w ramach którego zapytano niemal dwustu średnich i dużych przedsiębiorców o ich dotychczasowe doświadczenia oraz plany w zakresie korzystania z ulg podatkowych.

Z badania płyną interesujące wnioski. Dowiadujemy się między innymi, że niemal co trzeci spośród dużych przedsiębiorców objętych badaniem deklaruje, że w ogóle nie jest świadomy, jakie ulgi podatkowe są dostępne w Polsce oraz, że nie dokonywał analizy tego zagadnienia w swojej firmie.

Ponieważ katalog  dostępnych  ulg  podatkowych  uległ  znaczącemu  rozszerzeniu  od 2022 r.,  można  na  tej  podstawie  wnioskować,  że wiele firm z powodu braku odpowiedniej świadomości lub zaangażowania nie skorzysta z często istotnych oszczędności, jakie ulgi podatkowe mogłyby przynieść ich działalności.

Badanie ID Advisory wykazuje, że jedna trzecia ankietowanych przedsiębiorców deklaruje, że korzysta lub korzystała z ulg podatkowych dostępnych już przed wdrożeniem tzw. Polskiego Ładu – ulgi B+R lub IP BOX. Zważywszy na fakt, że nie każda działalność kwalifikuje się do skorzystania z tych ulg, wynik należy ocenić jako stosunkowo wysoki. Można przypuszczać, iż stopniowa liberalizacja warunków do skorzystania w szczególności z ulgi B+R zachęciła wielu przedsiębiorców do rozważenia wdrożenia jej w swojej działalności.

 

Źródło: Raport ID Advisory „Ulgi podatkowe – poradnik na czasy kryzysu”, www.ulgipodatkowe-poradnik.pl

 

Spośród wdrożonych  od  2022 r.  ulg, największym  zainteresowaniem  wśród ankietowanych  przedsiębiorców  cieszą  się  ulgi: na zatrudnienie innowacyjnych pracowników, na robotyzację oraz na ekspansję. Można więc  stwierdzić,  że wielu polskich przedsiębiorców dostrzega w swoich biznesach przesłanki działalności badawczo-rozwojowej. Dodatkowo, prawdopodobnie duża część z nich poniosła lub planuje ponieść wydatki na zrobotyzowanie swojej działalności. Cieszy również fakt, że firmy  ponoszą  lub  planują  ponosić  wydatki  na  rozwój  swojej  działalności,  m.in. poprzez oferowanie nowych produktów lub ekspansję zagraniczną.

 

Źródło: Raport ID Advisory „Ulgi podatkowe – poradnik na czasy kryzysu”, www.ulgipodatkowe-poradnik.pl

 

Co szósty ankietowany nie chce skorzystać z ulg podatkowych z obawy przed ewentualną kontrolą lub z braku zaufania do organów podatkowych. Liczba i efektywność kontroli podatkowych w ostatnich latach skutecznie zniechęca firmy do sięgania po przewidziane w przepisach instrumenty pomocowe. Przedsiębiorcy wolą nie skorzystać z tych form poprawy swojej efektywności podatkowej, aby nie przyciągnąć uwagi organów i nie zaprosić do siebie kontroli.

Wielu podatników  widzi  również  problem  w czasochłonności procesu wdrażania ulg. Rzeczywiście, skorzystanie z większości ulg podatkowych wiąże się z realizacją wielu etapów  prac,  począwszy  od  analizy  działalności,  przez  zgromadzenie niezbędnych danych, przeprowadzenie kalkulacji i rozliczenie ulgi, skończywszy na archiwizacji dokumentów oraz często kontroli podatkowej. Z pewnością czas, jaki podatnik musi  zaangażować  w  proces  może  zostać  jednak  znacząco  ograniczony dzięki skorzystaniu z pomocy profesjonalnego eksperta w tym zakresie.

 

Autorzy Raportu ocenili dostępne w Polsce ulgi podatkowe pod kątem łatwości ich wdrożenia, dostępności i wysokości korzyści płynących z ich rozliczenia. Które ulgi wypadły najlepiej? Po które z instrumentów najłatwiej sięgnąć? Tego dowiedzą się Państwo z raportu, którego pełną treść można pobrać ze strony www.ulgipodatkowe-poradnik.pl

 

Serwis PIT.pl jest patronem medialnym raportu.

 

Źródłem artykułu jest raport Ulgi podatkowe – poradnik na czasy kryzysu. Raport ten jest pierwszym w Polsce, kompleksowym raportem opisującym zagadnienia związane z dostępnymi dla przedsiębiorców, ulgami podatkowymi. Raport został objęty patronatem merytorycznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Odliczenia w PITRozliczenie roczne