Faktury za paliwo z czerwca sprawią sporo problemów

Piotr Szulczewski 24.07.2015 10:00 (aktualizacja: )

Faktury za paliwo z czerwca sprawią sporo problemów

Ministerstwo Finansów informowało, że wystawiane w lipcu faktury nie dają prawa do odliczenia VAT, jeśli dotyczą one transakcji mającej miejsce w czerwcu. Zasada ta prowadzi do poważnych kłopotów z ujmowaniem faktur – zarówno w deklaracji składanej do 27 lipca, jak i za kolejne okresy rozliczeniowe.

 Faktury za paliwo z czerwca sprawią sporo problemów

Źródło: Eastnews

W deklaracji za czerwiec składanej do 27 lipca prawo odliczenia przysługuje m.in. w związku z nabyciami, w przypadku których podatnik otrzymał fakturę (lub inny dokument określony w ustawie o VAT) oraz w stosunku do których to transakcji co do zasady doszło u sprzedawcy do powstania obowiązku podatkowego.

Przykład
Podatnik kupił towar w czerwcu, zapłaty dokonał w czerwcu. Fakturę otrzymał w lipcu. Odliczenia VAT dokonać może w deklaracji VAT za lipiec.

Ze względu na zmiany przepisów dotyczących prawo odliczania VAT od paliw, Ministerstwo Finansów poinformowało, że zakup paliwa dokonany do 30 czerwca 2015 r. to bez względu na fakt, że faktura została wystawiona np. 4 lipca 2015 r. prawo do odliczenia podatku w omawianym przypadku nie będzie przysługiwało. Obowiązek podatkowy u sprzedawcy z tytułu opisanej czynności powstał bowiem przed 1 lipca 2015 r., zatem prawo do odliczenia należy również oceniać według stanu prawnego obowiązującego przed 1 lipca 2015 r.

W efekcie takiego rozumienia przepisów, u nabywcy paliw do samochodów osobowych i innych z przysługującym od 1 lipca 50% prawem odliczeniem podatku VAT od paliw, dojść musi do kwalifikowania faktur nie tylko w zakresie okresu rozliczeniowego, ale również prawa odliczenia. Wystąpią bowiem sytuacje w których:

  • faktura zaliczkowa wystawiona, otrzymana i opłacona w czerwcu z dostawą w lipcu nie da prawa odliczenia podatku VAT z faktury za paliwo do w.w. samochodów ani w okresie czerwca, ani w okresie lipca (obowiązek podatkowy w takim przypadku powstał w dacie,
  • faktura zaliczkowa wystawiona i otrzymana w czerwcu z zapłatą w lipcu da prawo do odliczenia 50% podatku VAT od zakupu paliwa do w.w. samochodów.
  • dostawa dokonana w czerwcu z fakturą wystawioną i otrzymaną w lipcu nie da prawa odliczenia VAT,
  • dostawa dokonana w czerwcu i faktura wystawiona i otrzymana w czerwcu nie da prawa odliczenia VAT,
  • dostawa w lipcu i faktura wystawiona w lipcu da prawo do odliczenia 50% VAT,
  • faktura wystawiona, w terminie 30 dni przed dostawą i otrzymana w czerwcu z płatnością w lipcu i dostawą w lipcu – da prawo odliczenia 50% VAT.

W konsekwencji w rozliczeniu za czerwiec (II kwartał) nie mogą pojawić się transakcje z 50% odliczeniem VAT, natomiast w rozliczeniu za lipiec (III kwartał) mogą pojawić się faktury, które będą uprawniać do odliczenia, jak i będą pozbawione tego odliczenia. Podatnik powinien takie faktury opisać i prawidłowo wskazać w deklaracji podatkowej kwoty podstaw opodatkowania i podatku do odliczenia.

Przypomnijmy że, zgodnie z objaśnieniami do deklaracji dla podatku od towarów i usług, w części D. deklaracji wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług (kwotę netto) oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego, Oznacza to, że prawidłowym będzie ograniczenie nie tylko kwoty podatku, ale również podstawy opodatkowania, do 50% jej wstępnej wartości (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 października 2013 r. (sygn.. akt ILPP2/443-639/13-3/JK).

Oznacza to, że choć w deklaracji składanej w lipcu podatnik nie ma możliwości odliczać 50% VAT, to transakcje z końca czerwca rozliczane w lipcu nie zawsze będą podatnikowi takie prawo przyznawały.

Warto również pamiętać, że dostawa paliwa wykorzystywanego przez nabywcę do napędu ww. pojazdów nie może być zasadniczo uznana, w świetle przepisów o VAT, za dostawę towarów o charakterze ciągłym. Ministerstwo Finansów przypomina też, że – tak jak w przypadku innych wydatków związanych z pojazdami samochodowymi – warunkiem odliczenia podatku naliczonego od nabycia paliwa jest zgodność tego zakupu ze stanem rzeczywistym, tzn. zasadniczo ilość zakupionego paliwa powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w przebiegu pojazdu „firmowego".

Piotr Szulczewski,

VAT.pl