Faktury Google Adwords w 2015 r. zmieniły wygląd

Piotr Szulczewski 11.05.2015 09:00 (aktualizacja: )

Faktury Google Adwords w 2015 r. zmieniły wygląd

Dokumenty wystawiane w związku z reklamą internetową powstają w inny sposób niż w latach poprzednich. Nie zmienia to jednak zasad ich rozliczania – nadal koszty z tytułu takiej usługi księguje się osobno niż podatek VAT, w którym co do zasady dochodzi do importu usług.

Faktury Google Adwords w 2015 r. zmieniły wygląd

Źródło: East News

Główną zmianą, jaka miała miejsce, to zapis w dokumencie generowanym z poziomu konta, pojawiający się w miejsce stawki VAT: „Please refer to your VAT Invoice to see details on costs of VAT”.

Reklamy Google Adwords - podatek w Polsce zapłacą agencje reklamowe oraz inni zamawiający

Google Adwords stanowi usługę elektroniczną, świadczoną co do zasady na rzecz przedsiębiorcy. W Konsekwencji dla celów podatku VAT stanowi ona import usług. Podatnik płacąc za reklamę, w tym również w kwocie wyższej niż wartość uzyskanej w danym okresie rozliczeniowym reklamy, musi w pełnej wartości rozliczyć import usług. Podatnik stosując 23% stawkę VAT, polski podatnik podatku od towarów i usług usługę wykazuje w danym okresie rozliczeniowym zarówno po stronie VAT należnego, jak i naliczonego. W ostatecznym rozrachunku transakcja będzie zatem neutralna. Obowiązek naliczenia VAT z tytułu importu usług dotyczy zarówno podatnika VAT czynnego, jak i korzystającego ze zwolnienia z VAT ze względu na wartość sprzedaży do 150.000 zł.

Zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Otrzymanie przez zagranicznego usługodawcę zaliczki przed wykonaniem usługi należy traktować jako termin powstania obowiązku podatkowego. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 11 maja 2012 r., nr IPPP3/443-129/12-5/KT stwierdził, że określenie "z chwilą otrzymania", w przypadku dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca, należy rozumieć jako "z chwilą dokonania zapłaty zaliczki".

W kosztach rozlicz wyłącznie koszty usługi zrealizowanej

W zakresie podatku dochodowego w nowych fakturach Adwords wskazana jest:

  • kwota wpłaconej przedpłaty na poczet świadczenia reklamowego oraz
  • kwota rozksięgowana – czyli wykorzystana faktycznie na poczet zrealizowania usługi.

Przyjmując, że wpłaconą na rzecz gogle kwotę traktuje się jako zaliczkę, nie można w kosztach danego okresu rozliczać pełnej wpłaconej wartości. Wpłata następuje na poczet przyszłych usług Adwords. W poz. 13 KPiR księgować należy bowiem wyłącznie kwotę wykorzystaną – czyli tę, która została przez google spożytkowana w danym okresie na poczet wykonanych usług. Podobnie w tej kwestii wypowiedział się 04 maja 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji o sygn. akt ILPB1/415-188/11-2/AGR.

Choć powszechnie przyjmuje się jako bezpieczniejszą i niekwestionowaną przez organy podatkowe zasadę, że kosztem powinna być kwota faktycznie wykorzystana w danym okresie na poczet usługi reklamowej, to definitywny charakter przedpłaty na poczet usługi (brak zwrotów) oraz brzmienie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (odpowiednio osób prawnych) pozwala uznawać, że datą księgowania powinien być dzień wystawienia faktury google. W przypadku gogle Adwords nie występuje zaliczka w rozumieniu ustawy – kodeks cywilny, lecz przedpłata na poczet konkretnej usługi (o czym świadczy m.in. brzmienie faktury „przedpłata na poczet usługi”, a nie „zaliczka”).

Piotr Szulczewski, VAT.pl