Ewidencja przebiegu pojazdu po 1 kwietnia 2014 roku

Iwona Maczalska 16.04.2014 09:00 (aktualizacja: )

16.04 Ewidencja przebiegu pojazdu po 1 kwietnia 2014 roku

Iwona MaczalskaOd 1 kwietnia przedsiębiorcy na innych zasadach niż dotychczas odliczą VAT od wydatków związanych z użytkowaniem niektórych pojazdów samochodowych. Zmiany wprowadziły m.in. konieczność prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Przepisy ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 312) wprowadziły ograniczenia w stosowaniu pełnego, 100% odliczania podatku VAT od wszystkich wydatków związanych z użytkowaniem pojazdów samochodowych (czyli pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony). Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy mogą skorzystać z pełnego odliczenia VAT tylko w przypadku, gdy na deklaracji VAT-26 zadeklarowali, że używać tych pojazdów będą wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Oprócz druku obowiązkowe jest, by sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania wskazywał na korzystanie z pojazdu dla celów opodatkowanych.

<< czytaj więcej o pełnym odliczeniu VAT od aut


Ewidencja przebiegu pojazdu - aktywne formularze

Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w praktyce może okazać się kłopotliwe dla podatników, dlatego przedstawiamy gotowy do pobrania, aktywny wzór ewidencji przebiegu pojazdu:
 

 Pobierz Opis deklaracji
Ewidencja przebiegu pojazdu VAT

Ewidencja przebiegu pojazdu VAT gdy samochód użytkuje inna osoba niż pracownik


Kto jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji?

Z obowiązku prowadzenia ewidencji zwolnione będą pojazdy przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży lub oddania w odpłatne używanie np. najem lub dzierżawę, jeżeli stanowią one przedmiot działalności gospodarczej podatnika. Zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji będa również pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone wyłącznie do prowadzenia działalności lub pojazdy, których konstrukcja powoduje, że nie mogą być one użyte prywatnie.

Iwona Maczalska,
VAT.pl