newsPIT

Jeżeli chcesz być zawsze na bieżąco z przepisami.
Zamów bezpłatny biuletyn podatkowy.

Pomoc eksperta

Podręczny zbiór ustaw i aktów prawnych

Aktualne wersje:

Wchodzą w życie:

15.09 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

(Dz.U. 2015 poz. 1388)

18.09 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych

(Dz.U. 2015 poz. 1302)

22.09 Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

(Dz.U. 2015 poz. 1321)

23.09 Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U. 2015 poz. 1333)

01.10 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych

(Dz.U. 2015 poz. 1343)