Pobierz e-pity 2019

Etat plus działalność – wybór deklaracji podatkowej, odliczanie składek, problemy praktyczne

Piotr Szulczewski 28.04.2015 10:00 (aktualizacja: )

Osoby zatrudnione na umowie o pracę często decydują się, by dodatkowo prowadzić działalność gospodarczą. Łączenie tych dwóch form zarobku trwa często dłuższy czas, a to wiązać się może z szeregiem problemów przy rozliczeniach podatkowych.

Etat plus działalność – wybór deklaracji podatkowej, odliczanie składek, problemy praktyczne

Źródło: East News

Łączenie etatu z działalnością gospodarczą powoduje co do zasady obowiązek zmiany deklaracji rocznej, na której pracownik rozliczał się przed rozpoczęciem prowadzenia firmy. Zmiana dotyczy tych wszystkich osób, które przychody z przedsiębiorstwa zdecydują się rozliczać według skali podatkowej. Zamiast dotychczas stosowanego PIT-37, podatnicy muszą rozliczyć się na druku PIT-36, który służy m.in. wszystkim podatnikom samodzielnie odpowiadającym za zapłatę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Niedopuszczalne jest składanie dwóch deklaracji: PIT-37 z etatu oraz PIT-36 – z działalności gospodarczej rozliczanej według skali podatkowej.

Wyjątkiem od takiej zasady są ci wszyscy, którzy działalność rozliczają:

  • Podatkiem liniowym – składają bowiem wówczas dwie deklaracje: PIT-36L oraz PIT-37,
  • Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – rozliczają się na PIT-28 i PIT-37,
  • Według karty podatkowej – gdy składają PIT-16A oraz PIT-37.

Etat plus działalność, czyli optymalne wykorzystanie składek zdrowotnych

Często drobni przedsiębiorcy generują na tyle wysokie koszty swojej działalności lub też uzyskują na tyle niskie przychody, że podatek z działalności jest niższy niż podlegająca odliczeniu od niego składka na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacona z tytułu prowadzenia firmy. Nie ma przeciwwskazań, by składka zapłacona w ramach prowadzenia firmy, obniżała podatek należny z tytułu zatrudnienia na etacie. W taki sposób podatnik często wykorzystuje całą zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Można rozliczać się wspólnie z małżonkiem, można korzystać z ulg podatkowych

Uzyskiwanie zarobku z dwóch tytułów: etatu i działalności, nie wyklucza wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Jedynie podatnicy, wykorzystujący w firmie PIT-28 lub PIT-36L będą zmuszeni rozliczyć się samodzielnie.

Ta sama zasada dotyczy korzystania z ulg podatkowych. Mogą one obniżać zarówno dochód, jak i podatek płacony z tytułu zatrudnienia na etacie, jak i w firmie. Ponownie ograniczenia w tym zakresie posiadają rozliczający się na PIT-36L lub na PIT-28.

Wysyłka w formie elektronicznej nie wymaga UPL-1

Co do zasady PIT-36 łączący zatrudnienie i działalność złożyć można elektronicznie. Nie da się natomiast wypełnić go w portalu podatkowym Ministerstwa Finansów i nie można skorzystać z PIT PFR.

Tak jak w przypadku innych druków podatnik może powierzyć złożenie deklaracji innej osobie, np. doradcy podatkowemu, księgowemu itp. Jedynie w takim przypadku niezbędne będzie wcześniejsze poinformowanie urzędu skarbowego w formie dokumentu papierowego (druku UPL-1) o udzielonym w tym zakresie pełnomocnictwie.

Samodzielna wysyłka PIT-36 nie wymaga natomiast składania dodatkowego druku informującego, kto będzie upoważniony do dokonania rozliczenia.

Piotr Szulczewski, PIT.pl