eSkładka 2018: najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi ZUS

Iwona Maczalska 22.11.2017 11:00 (aktualizacja: )

W związku ze zmianami w opłacaniu składek ZUS, jakie zaczną obowiązywać od stycznia 2018 roku, pojawił się szereg wątpliwości z tym związanych. ZUS opublikował listę najczęściej zadawanych przez płatników pytań wraz z odpowiedziami.

 eSkładka 2018: najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi ZUS

 Opłacanie składek ZUS od 2018 r. - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi ZUS / YAY foto


 

Od stycznia 2018 roku nastąpi zmiana zasad dokonywania zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Płatnicy nie będą już tak jak dotychczas wykonywać kilka przelewów – na każdą składkę ubezpieczeniową osobno. Od stycznia każdy przedsiębiorca wyśle do ZUS tylko jeden przelew, gdzie jedna kwota obejmie sumę wszystkich składek na ubezpieczenie:

  • społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
  • zdrowotne,
  • fundusze (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych), oraz
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Przelewu będzie dokonywało się na indywidualnie przypisany do każdego przedsiębiorcy rachunek bankowy. Nowy numer rachunku zostanie dostarczony płatnikowi najpóźniej do końca grudnia 2017 roku w formie listu poleconego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bez niego opłacenie składek od 1 stycznia 2018 roku będzie niemożliwe.

<< Uwaga na fałszywe numery rachunków bankowych >>

ZUS o opłacaniu składek od stycznia 2018 roku – najczęstsze pytania

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował listę najczęściej zadawanych przez płatników pytań dotyczących dokonywania zapłaty składek ZUS za siebie oraz za swoich pracowników od stycznia 2018 roku. Ma ona być pomocą w comiesięcznym wykonywaniu tego obowiązku.

Lista najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami dostępna jest na stronie ZUS: http://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/e-skladka/e-skladka-pytania-i-odpowiedzi

Iwona Maczalska, PIT.pl