Emerytury, renty, zasiłki z ZUS w rocznym PIT-37 i PIT-36

Piotr Szulczewski 13.04.2016 09:00 (aktualizacja: )

Podatnicy, którzy otrzymują świadczenia z organów ZUS co do zasady zwolnieni są z obowiązku składania deklaracji rocznej. Występują jednak przypadki, w których mimo rozliczenia przez organy rentowe, złożyć należy osobną deklarację PIT

Emerytury, renty, zasiłki z ZUS w rocznym PIT-37 i PIT-36

Źródło: FORUM

Podatnicy, którzy otrzymują przychody z organu rentowego, zamiast PIT-11 liczyć mogą narozliczenie roczne PIT-40A. Obliczenie takie powinno do nich trafić nie później niż z końcem lutego, a jego wypełnienie przez organ rentowy wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Oznacza to, że podatnik nie musi do ZUS składać wniosków o PIT-40A – zamiast standardowej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach (PIT-11A).  

W efekcie otrzymania PIT-40A podatnik nie musi dodatkowo składać deklaracji podatkowej i rozliczać się z organem podatkowym. Obliczenie to jest automatycznie wysyłane przez organ rentowy do urzędu skarbowego i stanowi rozliczenie roczne podatnika. 

Istnieje jednak szereg sytuacji, w których podatnik chce zmodyfikować treść rozliczenia z urzędem skarbowym. Podatnik musi w takim przypadku złożyć własną deklarację podatkową zmieniając zgodnie z własnym oświadczeniem (deklaracją) podatkową treść danych wskazywanych wcześniej w PIT-40A. 

Deklaracja PIT zamiast PIT-40A to nie korekta 

Ostatecznym terminem na modyfikację własnego zeznania podatkowego jest 2 maja 2016 r. Zmiana danych wstępnie przekazanych do urzędu skarbowego przez organ rentowy nie stanowikorekty rozliczenia, lecz pierwotne rozliczenie podatkowe. Podatnik dokonując takiej czynności składa PIT-36 lub PIT-37, a otrzymany PIT-40A traktuje tak samo jakby była to informacja PIT-11. W efekcie nie zaznaczana deklaracji PIT-36 lub PIT-37, że jest to korekta deklaracji podatkowej, lecz rozlicza się jako składający pierwotne zeznanie podatkowe.  

Wybór PIT-36 lub PIT-37 dla otrzymującego świadczenia z ZUS zależy od wielu czynników

Jeżeli dochodzi wyłącznie do korzystania z ulg podatkowych, których nie można było wskazać w PIT-40A, wówczas otrzymujący świadczenia z ZUS powinien wybraćPIT-37. Ta sama sytuacja wystąpi w przypadku, gdy składający zeznanie podatkowe chce się jedynie rozliczyć wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko lub przekazać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego

W przypadku natomiast, gdyby zmiana wynikała z konieczności zadeklarowania dodatkowych źródeł dochodów, podatnik powinien rozważyć, czy samodzielnie musiał z tytułu ich otrzymywania opłacać zaliczki na podatek, czy też zaliczki te opłacał za niego pracodawca – płatnik. W pierwszym z tych przypadków właściwą będzie PIT-36, w drugim - PIT-37. 

PIT-36 okaże się właściwy również w przypadku, gdyby otrzymujący świadczenia miał obowiązek doliczyć do własnych przychodów zarobki małoletniego dziecka. 

Nowy druk PIT musi zawierać świadczenia z ZUS 

Sam fakt przekazania organowi skarbowemu PIT-40A nie oznacza, że obecnie, wypełniając samodzielnie deklaracje podatkową można pominąć te kwoty w deklaracji podatkowej. Takie działanie jest poniekąd automatyczne u podatników, którzy składają PIT celem korzystania z dodatkowych ulg podatkowych natomiast rodzi pewne dylematy u tych wszystkich, którzy na rocznym PIT wprowadzając inne przychody, niż pochodzące od organów ZUS. 

Emerytury i renty zagraniczne samodzielnie należy wprowadzić do PIT 

Świadczenia otrzymywane z zagranicy rozliczane są przez płatników na innych zasadach, niż robią to organy rentowe. W tym przypadku PIT-40 wystawiany jest wyłącznie na żądanie podatnika, złożone płatnikowi (bank, instytucja wypłacająca) przed 10 stycznia 2016 r. Jeżeli żądanie takie wystąpi, płatnik przekazuje PIT-11, na podstawie którego podatnik sam musi rozliczyć przychody w rocznej deklaracji PIT.  

Jeżeli wypłaty dokonuje natomiast zagraniczna instytucja płatnicza bez pośrednictwa banku – podatnik samodzielnie musi ustalać wysokość zaliczki na podatek w Polsce i je opłacać.  

Z końcem roku w obu przypadkach konieczne jest złożenie deklaracji podatkowej PIT. W przypadku samodzielnego opłacania zaliczek – właściwym będzie PIT-36, W przypadku zaliczek pobieranych przez bank lub inną instytucję wypłacającą – podatnik może skorzystać z PIT-37, chyba że równocześnie uzyskiwał przychody z jeszcze innych tytułów, z których samodzielnie pełnił rolę płatnika podatku.  

Piotr Szulczewski, PIT.pl