Pobierz e-pity 2019

Emerytura minimalna w wysokości 1000 zł - zmiany

Iwona Maczalska 20.02.2015 09:00 (aktualizacja: )

Sejm pracuje nad wprowadzeniem przepisów ustanawiających minimalną kwotę emerytury. Otrzymanie emerytury minimalnej obostrzone będzie spełnieniem kilku warunków.

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i innych ustaw, zawierający dotychczas nieobecne przepisy regulujące zasady ustanawiania kwoty emerytury minimalnej oraz jej udzielania.


1000 zł minimalnej emerytury bez względu na wiek

Proponuje się, by do polskiego systemu prawnego wprowadzić przepisy regulujące zasady kształtowania minimalnej kwoty emerytury. Projektowane przepisy uzależniają minimalną emeryturę od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Emerytura minimalna w obecnym roku wynosić ma 1000 zł przy składce emerytalnej w wysokości 220 zł miesięcznie. Warunkiem otrzymania emerytury w kwocie minimalnej nie będzie osiągnięcie określonego wieku, lecz posiadanie okresu składkowego i nieskładkowego równego co najmniej 40 latom.

1000 zł minimalnej emerytury

Nowe zasady naliczania emerytury minimalnej nie będą miały zastosowania do niektórych grup zawodowych m.im. funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, a także żołnierzy, sędziów, rolników, czy duchownych.


Podstawa emerytury minimalnej

Kwota emerytury minimalnej w świetle projektu będzie ulegała corocznej waloryzacji w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia. Do obliczania kwoty emerytury minimalnej zastosowanie będzie miała podstawa wymiaru emerytury minimalnej wynosząca 62,5% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Iwona Maczalska,
PIT.pl