Elektroniczny CEiDG-1 pozwoli na przesłanie większej ilości zgłoszeń jednocześnie. Będzie łatwiej

Piotr Szulczewski

W najbliższym czasie należy spodziewać się zmian w zasadach składania druku CEiDG-1 oraz dołączania do niego wniosków rejestracyjnych i zgłoszeń podatkowych. Zmienią się również zasady e-podpisywania takich wniosków.

Elektroniczny CEiDG-1 pozwoli na przesłanie większej ilości zgłoszeń jednocześnie
Elektroniczny CEiDG-1 pozwoli na przesłanie większej ilości zgłoszeń jednocześnie / YAY foto

Zmiany wynikać będą z nowelizacji treści rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Zmiany wynikają będą z uchwalonych niedawno przepisów – konstytucji biznesu i polegają na wprowadzeniu w CEiDG-1 możliwości:

  • dołączenia zgłoszenia rejestracyjnego lub aktualizacyjnego, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług (deklaracji VAT-R); dzięki zmianie nie będzie konieczne osobne zgłaszanie przedsiębiorcy dla celów podatku VAT,
  • dołączenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16),

Ponadto wniosek CEiDG-1 zawierać będzie możliwość złożenia niestosowanych obecnie oświadczeń/zawiadomień podatnika o wyborze/rezygnacji z opodatkowania według 19% stawki podatku dochodowego (PIT-ZI) oraz oświadczeń podatnika o wyborze/rezygnacji z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-ZRI).

Nowe e-deklaracje z e-podpisem lub poprzez profil zaufany ePUAP

Zgłoszenie VAT-R, wniosek PIT-16 oraz oświadczenia PIT-ZI i PIT-ZRI wysyłane będą mogły być łącznie z CEiDG-1 podpisane albo e-podpisem, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Piotr Szulczewski, PIT.pl