Elektroniczne deklaracje VAT - niedługo dla wszystkich

19.09.2017 10:00 (aktualizacja: )

Elektroniczne deklaracje VAT - niedługo dla wszystkich

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług z 2016 r. poszerzyła krąg podmiotów zobowiązanych do składania deklaracji i informacji w zakresie podatku VAT w formie elektronicznej. Nie wszyscy jednak o tym pamiętają. Za kilka miesięcy wszyscy podatnicy będą składać deklaracje VAT tylko elektronicznie.

 

 Elektroniczne deklaracje VAT

 Źródło: FORUM

Obowiązek ten dotyczy nie tylko składanych deklaracji VAT-7, czy VAT-7K (art. 99 ust.11b ustawy o VAT), ale również informacji podsumowujących VAT-UE (art.100 ust.3 ustawy o VAT) i informacji podsumowujących w obrocie krajowym VAT-27 (art.101a ust.2 ustawy o VAT).

Wszyscy podatnicy VAT, którzy:

 • są obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE;
 • są dostawcami towarów lub przedsiębiorcami świadczącymi usługi w Polsce, dla których podatnikiem jest nabywca (mechanizm odwrotnego obciążenia zgodnie z art. 17 ust. 1pkt 7 ustawy o VAT, lub nabywcami tych towarów lub usług);
 • są przedsiębiorcami kupującymi towary lub usługi na terenie kraju, dla których podatnikiem jest nabywca (mechanizm odwrotnego obciążenia zgodnie z art. 17 ust. 1pkt 8 ustawy o VAT, lub nabywcami tych towarów lub usług);
 • są usługodawcami lub usługobiorcami w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Obowiązek ten dotyczy również biur rachunkowych.

Deklaracje VAT-7, VAT-7K, składane przez osoby fizyczne będące zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT nie wymagają posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Do wysłania tych deklaracji podatkowych należy posiadać dostęp do Internetu oraz przygotować dane takie jak:

 • NIP
 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszym niż rok, w którym składane są deklaracje, które zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji.

Dla podatników nie będących osobami fizycznymi niezbędne jest posiadanie przez osobę uprawnioną do podpisywania deklaracji - podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jest to ten sam podpis kwalifikowany który jest stosowany do rozliczeń z ZUS. Z uwagi na nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych większość pracodawców jest zobowiązana do posiadania takiego podpisu.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z formularza interaktywnego deklaracji VAT-7 czy VAT-7K, które można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów (www.e-deklaracje.gov.pl). Alternatywą jest specjalna aplikacja e-Deklaracje Desktop, również dostępna na tej stronie. Elektronicznie można również składać korekty zeznań i deklaracji.

Informacje podsumowujące tylko elektronicznie

Wszyscy podatnicy zobowiązani jednak do składania informacji podsumowujących VAT-UE oraz informacji podsumowujących w obrocie krajowym mają obowiązek przesyłania ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zasada ta dotyczy również korekt tych informacji.

e-Deklaracje w woj. zachodniopomorskim
Udział deklaracji VAT składanych w tej w tej formie w naszym województwie wynosi prawie 80 proc.

Nie masz jeszcze obowiązku?
Spróbuj Podatnicy, którzy nie są jeszcze zobowiązani do składania deklaracji elektronicznie, mogą już dzisiaj korzystać z tej formy składania deklaracji VAT. e-Deklaracje

System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy, a składana deklaracja jest przesyłana bezpośrednio do urzędu skarbowego. Takie rozwiązanie daje podatnikom wymierne korzyści:

 • oszczędność czasu,
 • niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,
 • łatwość wypełnienia,
 • gwarancja poprawności składanej deklaracji,
 • ochrona środowiska,
 • bezpieczeństwo przesyłanych danych,
 • otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji.

Wszelkie informacje na temat składania deklaracji w formie elektronicznej można uzyskać na stronie: www.e-deklaracje.gov.pl

Uwaga! Od 1 stycznia 2018 deklaracje VAT składane będą wyłącznie elektronicznie

Od stycznia 2018 roku każdy podatnik VAT będzie zobowiązany do składania deklaracji VAT do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej.

Źródło: IS Szczecin