Ekspres i kapsułki z kawą w wydatkach przedsiębiorstwa

Piotr Szulczewski 29.06.2015 11:00 (aktualizacja: )

Ekspres i kapsułki z kawą w wydatkach przedsiębiorstwa

2015-06-30

Firmowe koszty uzyskania przychodów mogą zostać powiększone o wydatki poniesione zarówno na zakup ekspresu do kawy, jak i akcesoriów do jej serwowania. Organy skarbowe pozwalają na kwalifikację tego rodzaju wydatków jako pomniejszających przychody firmy. Warto zwrócić jednak uwagę na zasady rozliczania wydatków.

Źródło: East News

Rynkowe ceny ekspresów do kawy wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Przedsiębiorca, dokonując zakupu pamiętać powinien o ustaleniu, czy ekspres zaliczy do środków trwałych, wyposażenia czy też innych składników majątku.

Ekspres do kawy zaliczany jest do grupy 8 klasyfikacji środków trwałych "narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie" (por. np. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie w interpretacji z 8.11.2005 r., sygn.. akt 1471/DPD2/423-107/05/AB). Jest to o tyle istotne, że możliwa jest amortyzacja liniowa według stawki 20 % rocznie. Dopuszczalne jest również skorzystanie z amortyzacji jednorazowej de minimis, czyli zaliczanie pełnej wartości ekspresu nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Podatnik musi pamiętać, by nie później niż w okresie przyjęcia do używania ekspres został ujęty w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Od daty ujęcia go w niej lub późniejszego ujawnienia zależeć będzie, kiedy rozpoczęta będzie amortyzacja.

Jeżeli cena zakupu nie przekracza 3500 zł i nie jest niższa niż 1500 zł, to ekspres powinien być ujęty w ewidencji wyposażenia. Wydatek rozliczać można na bieżąco. Ekspres o niższej cenie zakupu zalicza się do kosztów podatkowych na bieżąco.

Bieżąca eksploatacja ekspresu w przedsiębiorstwie

Do kosztów podatkowych zaliczać można w dacie ich poniesienia wydatki na zakup:

  • kawy, zarówno w słoikach, jak i większych pojemnikach gastronomicznych – mielonej, rozpuszczalnej, jak i kapsułek z kawą do ekspresów z taką funkcją przygotowywania napoju,
  • mleka, cukru, śmietanki, czekolady w proszku do serwowania w ekspresie,
  • młynka do kawy (ekspresy ciśnieniowe bez opcji mielenia),
  • bieżące naprawy ekspresu,
  • zakup zastawy stołowej (filiżanek do kawy lub herbaty, kubków).

Wydatki te uznać należy za pośrednie koszty prowadzenia działalności, rozliczane na bieżąco w kosztach firmowych.

Ekspres do kawy a reprezentacja

Zakupy ekspresu i kawy nie są uznaje się za wydatki reprezentacyjne. Poczęstunek kontrahenta, a także pracowników, zleceniobiorców czy innych wizytujących siedzibę przedsiębiorstwa stanowi zwykły koszt prowadzenia działalności i może być zaliczany do wydatków zmniejszających przychód. Poczęstunek tego rodzaju nie ma charakteru okazałości, wystawności (por. np. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 stycznia 2011 r., sygn.. akt IPPB1/415-1025/10-4/ES).

Piotr Szulczewski
VAT.pl