Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ekspert o rozliczeniu składki zdrowotnej przez przedsiębiorców za 2022 r.

Redakcja PIT.pl

W tym roku po raz pierwszy osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Dotyczy to przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym oraz ryczałtem od dochodów ewidencjonowanych. Jak przygotować się do rozliczenia i na co zwrócić uwagę podpowiada ekspert.

Już przy kwietniowej deklaracji przedsiębiorcy muszą wyliczyć roczną składkę zdrowotną. Przedsiębiorcy, którzy nadal korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej, a także wspólnicy spółek komandytowych i jednoosobowych spółek z o.o., osoby współpracujące oraz twórcy i artyści opłacali miesięcznie zryczałtowaną składkę zdrowotną. Składka roczna w ich przypadku będzie zatem równa sumie składek opłacanych miesięcznie.

Składka zdrowotna za 2022 r. – zależy od formy opodatkowania

Sposób wyliczenia rocznej składki zdrowotnej jest uzależniony od formy opodatkowania. Składka ta wynosi 9% podstawy dla przedsiębiorców opodatkowanych na skali oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz 4,9% dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym. Podstawą do wyliczenia składki dla przedsiębiorców opodatkowanych na skali oraz liniowo jest dochód pomniejszony o ujemny remanent (o ile taki wystąpił).

Podstawa obliczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym jest uzależniona od osiągniętego w 2022 r. przychodu.

W przypadku osiągnięcie przychodu w kwocie:

  • do 60 tys. zł – podstawa rocznej składki zdrowotna wynosi 44 791,44 zł
  •  ponad 60 tys. zł i nie więcej niż 300 tys. zł - podstawa rocznej składki zdrowotna wynosi 74 652,48 zł
  •  ponad 300 tys. zł - podstawa rocznej składki zdrowotna wynosi 134 374,44 zł

Składka roczna - rozliczenie w DRA - termin i zasady

Rozliczenie składki rocznej dokonuje się w dokumencie rozliczeniowym za kwiecień – ZUS DRA w przypadku opłacania składki przedsiębiorcy i ZUS RCA w przypadku opłacania składki również za pracowników i zleceniobiorców. Co do zasady termin ten upływa 20 dnia następnego miesiąca. W związku z tym, że w tym roku 20 maja przypada w sobotę, rozliczenia składki należy dokonać do poniedziałku 22 maja.

Składkę roczną porównujemy z sumą zapłaconych składek miesięcznych. W przypadku, gdy w rozliczeniu rocznym powstanie niedopłata, należy ją wpłacić na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie na złożenie deklaracji – czyli do 22 maja 2022 r.

Ekspert o rozliczaniu składki zdrowotnej przez przedsiębiorców za 2022 r.

Źródło: Shutterstock

Kto dopłaci najwięcej?

Najbardziej narażeni na powstanie niedopłaty są przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem. Wiąże się to z tym, że po przekroczeniu każdego progu wysokość miesięcznych składek zdrowotnych rosła. Składkę roczną oblicza się zaś na podstawie sumy przychodów z całego roku, niezależnie od tego w którym miesiącu został przekroczony wyższy próg. Jeżeli natomiast zapłacone składki miesięczne przewyższyły składkę roczną, możemy złożyć do ZUSu wniosek o zwrot nadpłaty w terminie do 31 maja.

Autor: Rafał Knap, radca prawny, kancelaria Graś i Wspólnicy

Składka zdrowotnaHOTZUSNiski ZUS