E-Urząd Skarbowy coraz bliżej – projekt ustawy

Redakcja PIT.pl

E-Urząd Skarbowy to projekt KAS i Ministerstwa Finansów. Jego celem jest umożliwienie podatnikom, płatnikom i ich pełnomocnikom oraz komornikom i notariuszom załatwienia pewnych spraw bez konieczności wizyty w urzędzie. Regulacje dotyczące e-Urzędu Skarbowego znalazły się w projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową.

Dzięki E-Urzędowi Skarbowemu będzie można dokonać niektórych czynności w zakresie VAT, PIT oraz CIT przez Internet.

Kto będzie mógł korzystać z usług e-Urzędu Skarbowego?

Z usług e-Urzędu Skarbowego będą mogli korzystać:

  1. Podatnicy,
  2. Płatnicy
  3. Pełnomocnicy
  4. Komornicy sądowi
  5. Notariusze

E-Urząd Skarbowy ma zapewnić pakiet usług online umożliwiających załatwianie spraw podatkowych, głównie z zakresu VAT, PIT i CIT oraz wygodne komunikowanie się z organami KAS. Będzie również gwarantował pełną transakcyjność, ponieważ za pomocą udostępnionych narzędzi i usług będzie można zrealizować obowiązki podatkowe, w tym zapłatę podatku wskazało MF w  oświadczeniu. Osoba uwierzytelniona (zalogowana) w e-Urzędzie Skarbowym będzie miała dostęp do informacji podatkowych, które jej dotyczą oraz spraw innych podatników, do których uzyskała upoważnienie. Wdrożenie e-Urzędu Skarbowego umożliwi automatyzację realizacji zadań przez organy KAS, co przyśpieszy załatwienie spraw podatkowych przez podatników, płatników, pełnomocników, komorników sądowych i notariuszy. System będzie służył do dwustronnej komunikacji: klientów z organami KAS oraz organów KAS z klientami.

Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego online

Projekt zmian w art. 306ka w Ordynacji podatkowej umożliwi wydawanie zaświadczeń w sposób zautomatyzowany przy pomocy e-Urzędu Skarbowego, po wdrożeniu w systemie modułu zaświadczeń. Katalog czynności, które będą mogły być wykonywane w e-Urzędzie Skarbowym określi minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia. Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową zostanie skierowany do dalszych prac.

Źródło: Ministerstwo Finansów