Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

E-papierosy nadal bez akcyzy

Piotr Szulczewski

Transakcje dotyczące płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich związanych z e-papierosami pozostaną przez kolejny okres pozbawione opodatkowania akcyzą. Ma on posłużyć przedsiębiorcom na dostosowanie się do zasad opodatkowania tych wyrobów. Jednocześni ma on być czasem na legalizację tych wyrobów, które obecnie pozostają w obrocie bez podatku poprzez opatrzenie ich legalizacyjnymi znakami akcyzy.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy: Do połowy 2020 roku e-papierosy bez akcyzy

Większość przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w zakresie produkcji płynu do papierosów elektronicznych to podmioty, które z racji prowadzonej działalności dotychczas nie podlegały rygorom wynikającym z przepisów ustawy o podatku akcyzowym, takim jak: konieczność uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, wyposażenie składu podatkowego w urządzenia, maszyny, pojemniki, naczynia, przyrządy pomiarowe itp. umożliwiające prowadzenie działalności w składzie i wykonywanie kontroli celno-skarbowej, konieczność złożenia zabezpieczenia akcyzowego oraz konieczność obsługi komputerowego systemu EMCS (System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych).

Do kiedy płyn do e-papierosów bez akcyzy?

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym mają zachować korzystny dla podatników okres przedłużający obowiązywanie zerowej stawki akcyzy na płyny do papierosów elektroniczne oraz wyroby nowatorskie do dnia 30 czerwca 2020 r. Konsekwencją przedłużenia obowiązywania zerowej stawki akcyzy jest przedłużenie do dnia 30 czerwca 2020 r. terminu na oznaczanie tych wyrobów legalizacyjnymi znakami akcyzy w przypadku, gdy zostały wyprodukowane, nabyte wewnątrzwspólnotowo lub zaimportowane przed dniem wejścia w życie ustawy wprowadzającej opodatkowanie tych wyrobów. Adekwatnie do nowych terminów przedłużony zostanie termin składania wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy do dnia 31 marca 2020 r.

Wydłużenie okresu przejściowego pozwolić ma przedsiębiorcom  uzyskać zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, dostosować budynki i pomieszczenia do wymogów składu podatkowego, zgromadzić kapitał stanowiący zabezpieczenie akcyzowe w kwocie pokrywającej mogące powstać zobowiązania podatkowe, a także dostosować linie produkcyjne do oznaczania znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich (zamówienie odpowiednich urządzeń do nakładania znaków akcyzy, ich montaż, przeprowadzenie testów).