Pobierz e-pity 2019

Działki nad jeziorem lub w górach nie kupisz za pieniądze ze sprzedaży mieszkania

Piotr Szulczewski 19.03.2015 10:00 (aktualizacja: )

Osoby, które sprzedały dom lub mieszkanie w okresie 5 lat od roku ich zakupu mogą nie płacić podatku od dochodu z tego tytułu. Zwolnieniu podlega bowiem kwota w części przeznaczonej na własne cele mieszkaniowe. Nie jest nim jednak kupno działki rekreacyjnej lub budowa letniego domku w miejscowości uzdrowiskowej.

Zwolnienie z podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości obejmuje dochody w wysokości, która odpowiada iloczynowi dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Wydatek na własne cele mieszkaniowe dokonany musi być w okresie od dnia odpłatnego zbycia i nie później niż dwa lata od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Za wydatki na własne cele mieszkaniowe nie uważa się jednak wydatków poniesionych na:

  • nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
  • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Domek rekreacyjny - sprzedaż
Źródło: Thinkstock

Cel rekreacyjny czyli…jaki?

Przepisy prawa podatkowego nie wskazują, co należy rozumieć przez cele rekreacyjne. Przykładowo zatem celem takim nie może być remont domku letniskowego (Urząd Skarbowy w Tychach, 9.03.2006 r., USPD/415/T-20/3/512/2006). Taka sama sytuacja dotyczyć będzie kupna lub remontu budynku mieszkalnego w miejscowości turystycznej, w którym to budynku nabywca będzie spędzać czas okresowo w sezonie letnim (IBPBII/2/415-1054/14/JG, 2015.02.23, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach).

Dokonując wydatku, kupujący powinien zatem sprawdzić, czy w budynku realizowane będą cele mieszkaniowe czy rekreacyjne. Przykładowo, zamieszkiwanie w nim przez 5-6 miesięcy w roku wcale nie musi oznaczać, że właściciel właśnie to miejsce traktuje jako miejsce zamieszkania, a jedynie spędza tam czas rekreacyjnie. Zwolnienie przysługuje bowiem, gdy wykorzystywanie budynku nie następuje tylko okresowo. O charakterze budynku decyduje jego faktyczne przeznaczenie, czyli cel jaki realizowany jest w budynku – mieszkaniowy czy wypoczynkowy.

Podobnie na cel rekreacyjny może wskazywać wynajem budynku przez część roku, np. w okresie sezonu wakacyjnego (por. IBPBII/2/415-1041/14/MM, 2015.02.20, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach). Rozgraniczenie okresu użytkowania budynku (lokalu) na „w sezonie” i poza sezonem” wskazuje na rekreacyjne wykorzystywanie nieruchomości. Nawet korzystanie dla celów mieszkania w budynku „poza sezonem” turystycznym, nie zmienia głównego przeznaczenia budynku (lokalu) w celu wypoczynku i rekreacji.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl