Działalność w Polsce i za granicą a podwójne opodatkowanie

01.02.2012 09:00 (aktualizacja: )

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi firmę  zarejestrowaną w Polsce i wszystkie czynności z tym związane wykonuje na terenie kraju, wówczas nie ma problemu z określeniem miejsca opodatkowania. Wątpliwości rodzą się w sytuacji, gdy część usług świadczona jest w Polsce, a część za granicą.

Pytanie czytelnika:

Jestem lekarzem i mam zarejestrowaną działalność w Polsce (KPiR). Od kilku miesięcy pracuję dla cypryjskiej spółki, która posiada swoją klinikę w Norwegii. Nie jestem jej pracownikiem, wiąże mnie z nią tylko słowna umowa, na podstawie której za każde 2 tygodnie pracy co miesiąc otrzymuję przelew. Pozostały czas spędzam w Polsce. Firma cypryjska przelewa mi wynagrodzenie na moje konto firmowe w banku w Polsce. Jak powinno wyglądać moje rozliczanie się z podatku?

Odpowiedź:

Analizując sytuację naszego czytelnika, należy wziąć pod uwagę przepisy zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (zwana dalej ustawą o PIT) oraz przepisy Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, zawartej w dniu 9 września 2009 r. (zwana dalej Konwencją).

Dochody zagraniczne w PIT

Zgodnie z ustawą o PIT, za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce, czyli będącą rezydentem podatkowym, uważa się osobę fizyczną, która posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Z tego, co napisał czytelnik możemy przyjąć, że jest on rezydentem Polski dla celów podatkowych tj. podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że opodatkowaniu w Polsce podlegają jego wszelkie dochody niezależnie od położenia źródeł przychodu.

- Także zgodnie z uregulowaniami art. 7 Konwencji dochody z działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu w państwie, którego rezydentem podatkowym jest osoba uzyskująca dochód, chyba że działalność prowadzona przez tę osobę w drugim państwie może być uznana za zakład w rozumieniu art. 5 Konwencji – mówi Maria Sułek, Doradca podatkowy, Accace.

I wyjaśnia: - W oparciu o powołany wyżej art. 5 Konwencji, usługi świadczone przez lekarza na terytorium Norwegii w danym stanie faktycznym mogą zostać opodatkowane w Norwegii w związku z ukonstytuowaniem zakładu na terytorium Norwegii w szczególności, gdy lekarz będzie przebywał na terytorium Norwegii ponad 183 dni w każdym dwunastomiesięcznym okresie i dochód osiągany z tego tytułu będzie stanowił ponad 50% jego dochodów brutto.

<< czytaj całość

Barbara Sielicka
Bankier.pl