Pobierz e-pity 2019

Działalność gospodarcza na zasiłku macierzyńskim a składki ZUS

Piotr Szulczewski 25.08.2014 09:00 (aktualizacja: )

25.08 Działalność gospodarcza na zasiłku macierzyńskim a składki ZUS

W trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego przysługującego z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenie, pracownik ma prawo prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Pojawia się wówczas pytanie, czy składki ZUS trzeba płacić z tytułu prowadzenia firmy, czy też nie ma takiego obowiązku.

Wiele osób decyduje się nie pobierać wysokiego zasiłku macierzyńskiego z prowadzonej własnej firmy. Będąc dodatkowo zatrudnionym na etacie, wolą kontynuować prowadzenie biznesu również w trakcie urlopu macierzyńskiego. Łączą w ten sposób opiekę nad dzieckiem z rozwojem własnej firmy.

Działalnosć gospodarcza na zasiłku macierzyńskim
Źródło: Thinkstock

Osoby prowadzące firmę, które jednocześnie są objęte obowiązkowo ubezpieczeniem z tytułu zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu pobierania tego zasiłku. Składki z tego tytułu finansuje budżet państwa za pośrednictwem ZUS. Dotychczasowy pracodawca nie odczuwa zatem faktycznego kosztu zatrudnienia pracownika w tym okresie.

 

W okresie zasiłku macierzyńskiego, w działalności jedynie składka zdrowotna

Prowadzenie firmy w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego zobowiązuje jedynie do płacenia składki zdrowotnej. Pozostałe składki z tytułu firmy są dobrowolne.

Jak wskazał lubelski oddział ZUS w interpretacji z dnia 28 lutego 2013 r. (sygn.. akt DI/200000/451/243/2013) katalog osób podlegających obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnych i rentowych zawarty jest w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Z kolei w pkt 5 tego artykułu ustawodawca jednoznacznie wskazał, że obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in. osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność. Obowiązek tych ubezpieczeń dla takich osób powstaje od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej do dnia zaprzestania jej wykonywania, z wyłączeniem okresu, na który prowadzenie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (…). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 19 tej ustawy obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych objęte są również m.in. osoby pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości tego zasiłku (…). Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z kilku tytułów (łączenia zasiłku z innym tytułem – prowadzeniem działalności gospodarczej) podlega tym ubezpieczeniom obowiązkowo z tytułu pobierania tego zasiłku. Stąd też osoba, prowadząc działalność gospodarczą w czasie pobierania wskazanego zasiłku, może opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dobrowolnie, na swój wniosek.

Podstawa prawna: Art. 9 ust. 1c, Art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2013, poz. 1442).

Piotr Szulczewski,
VAT.pl