Duży zwrot w sprawie zakazu handlu w niedzielę

Iwona Maczalska 23.11.2017 13:00 (aktualizacja: )

AKTUALIZACJA: Sejm uchwalił ustawę o zakazie handlu w niedzielę. Zmiany wejdą w życie stopniowo.
Więcej w artykule poniżej.

Wczoraj w nocy odbyło się II czytanie projektu o zakazie handlu w niedzielę. W myśl zaproponowanych poprawek w 2018 roku zakaz obejmował będzie 2 niedziele miesiąca, w 2019 roku trzy, a w 2020 już wszystkie.

Do 2020 roku całkowity zakaz handlu w niedzielę

Trwają burzliwe prace nad wprowadzeniem do polskiego prawa zakazu handlu w niedzielę. Choć wszystko wskazywało na to, że zakaz będzie obejmował wyłącznie pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca, to okazuje się, że wcale tak nie musi być. Wszystko za sprawą poprawek, jakie na wczorajszym posiedzeniu zgłosił poseł klubu PiS poseł Janusz Śniadek.

W 2018 roku zakaz handlu w co 2. niedzielę - w 2020 r. już w każdą

Poprawki zgłoszone przez posła Śniadka choć zakładają utrzymanie 2 niedziel handlowych w 2018 roku (1 i ostatnia niedziela w miesiącu), to w miarę upływu czasu zmieszają liczbę niedziel, w których będziemy mogli udać się na zakupy. Oznacza to, że jeśli poprawki zostaną przyjęte w 2019 roku na zakupy udamy się już tylko w jedną – ostatnią niedzielę handlową, a w 2020 roku zakupów nie zrobimy już w żadną niedzielę.

Projekt o zakazie handlu notyfikowany w KE

Choć prace nad wprowadzeniem zakazem handlu w niedzielę trwają nadal spodziewać możemy się konieczności notyfikacji projektu przez Komisję Europejską. Wszystko za sprawą negatywnej opinii wystawionej przez MZS 3 listopada br. Dotyczyła ona w szczególności zakazu handlu w niedzielę, który miał objąć również handel internetowy, bowiem handel ten w świetle przepisów europejskich stanowi usługę społeczeństwa informacyjnego. Oznacza to, że notyfikacja projektu może być konieczna. Jeśli tak się stanie wejście w życie ustawy zostanie bardzo opóźnione.

Iwona Maczalska, PIT.pl