Dostałem kilka informacji PIT-11. Jak wypełnić rozliczenie PIT?

Piotr Szulczewski 07.03.2014 09:00 (aktualizacja: )

Kilka informacji PIT-11 nie oznacza większej ilości druków PIT-37 czy PIT-36. Pamiętać jednak należy o tym, by sprawdzić z jakich tytułów pochodzą zarobki i wprowadzić je do deklaracji rocznej sumując wartości w odpowiednich rubrykach.

Podatnik, który uzyskuje przychody z różnych tytułów na koniec roku otrzyma kilka informacji PIT-11. Jeżeli są to informacje z tych samych źródeł (np. kilku umów o pracę) – podatnik sumuje kwoty przychodów ze wszystkich tytułów i wprowadza do jednej rubryki w swojej deklaracji rocznej.

Ulgi i odliczenia w PIT za 2013 rok

Przy wielu umowach należy pamiętać o maksymalnej kwocie rocznych kosztów uzyskania przychodów. Poszczególni pracodawcy będą bowiem rozliczać miesięczne wartości kosztów nie licząc przy tym górnego ich limitu z wielu umów. Należy zatem sprawdzić, czy łącznie koszty uzyskania z umów o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego nie przekraczają łącznie:

  • 2'002 zł 05 gr – w przypadku pracownika miejscowego,
  • 2’502 zł 56 gr – w przypadku dojeżdżającego do innej miejscowości niż jego miejsce zamieszkania, który jednocześnie nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Kilka informacji PIT-11 nie powoduje również zmiany deklaracji, którą wypełniamy. Jeżeli zatem z każdego z przychodów powinniśmy wypełnić PIT-37, to także otrzymując kilka PIT-11 nadal wypełniamy PIT-37. Nie jest prawdą, że dla każdej informacji należy wypełnić inny formularz deklaracji rocznej. Na koniec roku wypełniamy tylko jeden PIT, łącząc wszystkie nasze przychody w jednej deklaracji.

Piotr Szulczewski
PIT.pl