Do 30 września wpłać II ratę na ZFŚS

Iwona Maczalska 10.09.2014 10:00 (aktualizacja: )

Do 30 września wpłać II ratę na ZFŚS

Tylko do 30 września pracodawcy, którzy zdecydowali się utworzyć ZFŚS mają czas na przekazanie drugiej raty odpisów kwot podstawowych oraz równowartości zwiększeń. Niedotrzymanie terminu grozi nałożeniem kary grzywny.

Pracodawcy posiadający w swoim zakładzie pracy ZFŚS muszą pamiętać o przekazywaniu corocznego odpisu z którego tworzy się fundusz, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

W ramach drugiej raty należy przekazać pozostałą kwotę odpisu na fundusz w wysokości 25% wartości odpisów podstawowych – jeżeli w pierwszej racie na konto ZFŚS przekazano 75% odpisów, a nie więcej. Warto pamiętać, że 30 września to również ostateczny termin przekazania na konto funduszu naliczonych zwiększeń.

Przypominamy, że termin przekazania pierwszej raty odpisu minął 31 maja bieżącego roku.

Odpis na ZFŚS
1.093,93 zł Na jednego zatrudnionego (odpis podstawowy)
1.458,57 zł Na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach
145,86 zł Na jednego zatrudnionego młodocianego I rok nauki
175,03 zł II rok nauki
204,20 zł III rok nauki
Odpis na ZFŚS (fakultatywny)
182,32 zł Na każdą osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
182,32 zł Na każdego byłego pracownika zakładu pracy będącego emerytem lub rencistą
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
218,79 zł Na każdego pracownika, z przeznaczeniem na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy
(zwiększenie odpisu o 7,75%)

 

Iwona Maczalska
VAT.pl