Do 20 stycznia złóż wniosek o opodatkowanie w formy karty podatkowej

Iwona Maczalska 14.01.2014 09:00 (aktualizacja: )

W poniedziałek 20 stycznia mija ostateczny termin złożenia wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej na rok 2014. Wniosek ten należy złożyć na formularzu PIT-16.

Zgłoszenie podatkowania w formie karty podatkowej następuje wyłącznie na wniosek podatnika. Do wniosku dołączyć należy m.in:

  • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (dotyczy Części I. Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa) - w przypadku gdy podatnik nie zatrudnia pracowników – uprawnia do zastosowania 80%

    obniżki stawki karty podatkowej,
  • licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (dotyczy Części V. Usługi transportowe),
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy Części I i V) – w przypadku gdy podatnik takie orzeczenie posiada - uprawnia do zastosowania 20% obniżki stawki karty podatkowej,
  • oświadczenie w formie pisemnej o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej (dotyczy Części IX. Wolne zawody - świadczenie usług weterynaryjnych).


Kto musi złożyć wniosek PIT-16?

Termin złożenia wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowejdo dnia 20 stycznia dotyczy wyłącznie podatników, którzy chcą zastosować inną formę opodatkowania niż w roku ubiegłym. Podatnicy chcący kontynuować rozliczenie w formie karty podatkowej z roku poprzedniego nie muszą występować z wnioskiem. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym przychody z działalności podatnika były rozliczane w formie karty podatkowej podatnik nie zgłosi zmiany formy opodatkowania lub też likwidacji firmy uważa się, że kontynuować będzie tę samą formę opodatkowania.


Nowy wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej w 2014 roku

1 stycznia zmianie uległ wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej PIT-16. Zmiana wzoru formukarza nastąpiła za sprawą opublikowanego w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (Dz.U. 2013 poz.1501).

Pobierz aktualny wzór wniosku PIT-16:
 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-16 (12) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

Złóż deklarację PIT-16A do 31 stycznia

Podatnicy, którzy rok temu rozliczali się na zasadach karty podatkowej, muszą pamiętać, że do 31 stycznia zobowiązani są złożyć deklarację roczną PIT-16A za 2013 rok. W deklaracji PIT-16A wskazać należy wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od należnego podatku ustalonego na zasadach karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.

Pobierz deklarację PIT-16A:
 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-16A (7) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

<< więcej o deklaracji PIT-16A

 

Stawki karty podatkowej obowiązujące w 2014 roku

Od stycznia 2014 roku zmieniły się również miesięczne stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Stawki na rok 2014 są wyższe w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2013.

Nowe stawki karty podatkowej opublikowano w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2014 r. (M.P. 2013 poz. 956).

<< poznaj stawki karty podatkowej 2014

Iwona Maczalska,
PIT.pl