Do 20 stycznia wybierz inną formę opodatkowania a odzyskasz prawo do ulgi prorodzinnej

Piotr Szulczewski 17.01.2014 09:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiPodatnicy wychowujący w roku podatkowym dzieci liczyć mogą na obniżenie podatku dochodowego o 1112,04 zł lub wielokrotność tej kwoty rocznie za każde dziecko. Niektórzy podatnicy posiadający jedno dziecko, bez złożenia do 20 stycznia oświadczenia, uprawnienie do ulgi stracą.

Podatnicy, wychowujący wyłącznie jedno dziecko korzystają z prawa do ulgi podatkowej pod warunkiem, że ich dochody nie przekraczają rocznie 56.000 zł lub 112.000 zł (w zależności od statusu osób wychowujących dziecko). Do limitu zalicza się jedynie niektóre kwoty przychodów, w szczególności nie są nimi przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub ryczałtowo opodatkowane kwoty uzyskiwane z inwestycji kapitałowych.

Podatnicy, których dochody przekraczają podane powyżej kwoty, mogą dokonać optymalizacji podatkowej. W szczególności mają możliwość złożyć oświadczenie o opodatkowaniu prowadzonej działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Takie samo oświadczenie złożyć mogą w zakresie prowadzonego najmu czy dzierżawy lub umów podobnych.

Przykład

Podatnik z umowy o pracę uzyskuje rocznie dochód (po odjęciu już kosztów i składek ZUS) w kwocie 110.000 zł. Posiada 1 dziecko. Żona prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą z przychodem rocznym 30.000 zł, kosztem 10.000 zł. Ponadto wynajmują oni mieszkanie, z którego uzyskują przychód 100.000 zł, a koszt 50.000 zł. Przychód z najmu w 2013 r. rozliczyli na zasadach ogólnych. Tracąc tym samym prawo do ulgi na dziecko. W 2014 do 20 stycznia podejmą decyzje o zmiany formy opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany – z najmu oraz z działalności żony. Dzięki tej decyzji mimo dochodu 180.000 zł uzyskają oni uprawnienie do odliczenia od wynagrodzenia z umowy o pracę kwoty ulgi na dziecko w kwocie 1112.04 zł.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl