Pobierz e-pity 2019

Do 2 lutego czas na sporządzenie druków PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR, INF

Iwona Maczalska 07.01.2015 09:00 (aktualizacja: )

W 2015 roku płatnicy podatku PIT mają krótszy czas na przygotowanie i przekazanie druków PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz IFT-3 do urzędów skarbowych w formie papierowej. Ostateczny termin ich przekazania, podobnie jak i druków PIT-4R, PIT-8AR, w 2015 roku mija już 2 lutego.

Od stycznia 2015 roku zmianie ulegają terminy przekazywania deklaracji i informacji podatkowych przez płatników podatku PIT do urzędów skarbowych. W 2015 roku kluczowe jest jednak określenie liczby podatników w stosunku do których podmiot składający te druki pełni rolę płatnika podatku PIT. Od liczby tej uzależnione jest bowiem to, czy musi on sporządzić deklaracje w formie elektronicznej i wysłać je przez Internet.


Źródło: Thinkstock


PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR w formie papierowej

Od stycznia 2015 roku małe firmy rozliczające od 1 do 5 podatników, zainteresowane tradycyjnym sporządzaniem druków podatkowych będą musiały pamiętać, że na przekazanie deklaracji do urzędu skarbowego mają czas wyłącznie do 2 lutego, a nie do 28 lutego jak miało to miejsce w latach ubiegłych. Sposobem na zachowanie zeszłorocznych terminów jest sporządzenie ich i przekazanie do urzędów skarbowych w formie elektronicznej. Zmianie nie ulegnie termin, w jakim płatnik musi przekazać deklaracje do podatników – nadal będzie trzeba to zrobić do 2 marca. Zmiany nie dotyczą informacji PIT-4R i PIT-8AR, które podobnie jak dotychczas przekazane muszą zostać z końcem stycznia (a w 2015 - do 2 lutego).


PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR przez internet

Od 2015 roku deklaracje w formie papierowej sporządzą wyłącznie płatnicy podatku rozliczający od 1 do 5 podatników. Płatnicy ci nie będą jednak pozbawieni możliwości elektronicznego rozliczania. Jeżeli wybiorą tą formę będą zobowiązane do złożenia deklaracji w terminach obowiązujących w latach ubiegłych:

Elektroniczna deklaracja Termin przekazania do urzędu skarbowego
PIT-4R do 2 lutego 2015 r.
PIT-11 do 2 marca 2015 r.
PIT-8C do 2 marca 2015 r.
PIT-8AR do 2 lutego 2015 r.
PIT-R do 2 marca 2015 r.
Informacje IFT do 2 marca 2015 r.

Nowe przepisy określiły jednak grupę płatników, którzy zobowiązani będą do sporządzenia deklaracji wyłącznie w formie elektronicznej. Mowa tutaj o biurach rachunkowych oraz o podmiotach rozliczających 6 i więcej podatników. Podmioty te zostały całkowicie pozbawione możliwości papierowego sporządzania deklaracji i ich wysyłki za pośrednictwem poczty do urzędu skarbowego.

Iwona Maczalska,
PIT.pl