Do 15 września zapłać III ratę podatku od nieruchomości

Iwona Maczalska 29.08.2017 10:00 (aktualizacja: )

Do 15 września zapłać III ratę podatku od nieruchomości

Tylko do 15 września właściciele budynków, budowli oraz gruntów mają czas na zapłatę trzeciej raty podatku od nieruchomości. Termin ten dotyczy wyłącznie osób mających do zapłaty co najmniej 100 zł podatku.

Podatek od nieruchomości
Źródło: YAY foto

Na każdym właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek corocznego opłacania podatku z tytułu posiadanej nieruchomości. Osoby fizyczne takiej opłaty dokonują na podstawie decyzji otrzymanej z gminy natomiast osoby prawne i spółki na podstawie deklaracji podatkowych, jakie co roku składają.

<< Podatki i opłaty lokalne 2018 >>

Podatek od nieruchomości płatny jednorazowo lub w ratach

Od 2016 roku nie każdy podatnik ma prawo do rozłożenia na raty spłaty podatku od nieruchomości. Prawo do ratalnej zapłaty podatku mają wyłącznie podatnicy, których podatek wynosi co najmniej 100 zł. W przypadku podatników, u których podatek za cały rok nie przekracza 100 zł – zapłata podatku musi odbyć się jednorazowo – do dnia 15 marca.

Podatnicy, których podatek przekracza 100 zł mają możliwość zapłaty podatku w czterech ratach, w terminach:

  • I rata - do dnia 15 marca,
  • II rata - do 15 maja,
  • III rata - do 15 września,
  • IV rata - do 15 listopada roku podatkowego.

Płatność podatku od nieruchomości przez osoby prawne

Osoby prawne opłacają podatek od nieruchomości na innych zasadach niżeli osoby fizyczne. Na osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej ciąży bowiem obowiązek wpłacenia podatku na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Podstawa prawna:

Art. 2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 poz. 849)

Iwona Maczalska, VAT.pl