Pobierz e-pity 2020

Do 15 lutego zapłać podatek od środków transportu

Iwona Maczalska 07.02.2017 09:00 (aktualizacja: )

Podatek od środków transportu tylko do 15 lutego

Tylko do 15 lutego właściciele pojazdów mają czas na zapłacenie I raty podatku od środków transportu za rok 2017. Podatek ten można płacić w dwóch ratach.

Osoby będące właścicielami pojazdów podlegających opodatkowaniu zobowiązani są do wypełnienia i złożenia druku DT-1 o posiadanych środkach transportu oraz do opłacenia podatku z tego tytułu. Podatek ten można opłacać w dwóch ratach. Ostateczny termin zapłaty pierwszej raty podatku mija w środę 15 lutego, natomiast termin zapłaty drugiej raty minie 15 września 2017 roku.

Pobierz druk DT-1

Jakie pojazdy podlegają obowiązkowi podatkowemu?

Szczegółową listę pojazdów podlegających opodatkowaniu określa art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz.31). Zgodnie z nim opodatkowaniu podatkiem od środków transportu podlegają:

  1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
  2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
  3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
  4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
  5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
  6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
  7. autobusy.

Podatek od środków transportowych w 2017 roku

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 roku określa obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7 października 2016 roku. Szczegółowe wysokości stawek wskazują poniższe tabele:

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)Minimalna stawka podatku (w złotych)
a nie mniej niżmniej niżoś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważneinne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

0

138,95

13

14

138,95

383,99

14

15

383,99

540,96

15

 

540,96

1224,18

Trzy osie

12

17

138,95

241,69

17

19

241,69

495,77

19

21

495,77

643,73

21

23

643,73

991,52

23

25

991,52

1541,49

25

 

991,52

1541,49

Cztery osie i więcej

12

25

3 7

2 7

2

7

6 , 6

1 1

 

2

1 6

6 4

 

 

,14

2398,61

31

 

1617,14

2398,61

Źródło: sejm.gov.pl
 

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)Minimalna stawka podatku (w złotych)
nie mniej niżmniej niżoś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważneinne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

0

37,29

18

25

259,78

469,81

25

31

547,73

898,94

31

 

1381,13

1894,94

Trzy osie

12

40

1218,53

1684,91

40

 

1684,91

2492,33

Źródło: sejm.gov.pl

 

 

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)Minimalna stawka podatku (w złotych)
nie mniej niżmniej niżoś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważneinne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

0

24,89

18

25

173,93

312,84

25

 

312,84

548,86

Dwie osie

12

28

205,57

302,69

28

33

599,67

831,18

33

38

831,18

1262,56

38

 

1123,66

1662,33

Trzy osie

12

38

661,79

921,50

38

 

921,50

1252,40

 Źródło: sejm.gov.pl

Iwona Maczalska, VAT.pl