Do 15 listopada IV rata podatku od nieruchomości

Iwona Maczalska 01.11.2017 10:00 (aktualizacja: )

2017-11-02

Podatnicy, którzy podatek od nieruchomości opłacają w ratach mają mało czasu na zapłatę ostatniej raty. Ostateczny termin mija bowiem 15 listopada.

Podatek od nieruchomości 2017
Podatek od nieruchomości 2017 / YAY foto

Od 2016 roku nie każdy podatnik ma prawo do rozłożenia na raty spłaty podatku od nieruchomości. Prawo do ratalnej zapłaty podatku mają wyłącznie podatnicy, których podatek wynosi co najmniej 100 zł. W przypadku podatników, u których podatek za cały rok nie przekracza 100 zł –zapłata podatku musi odbyć się jednorazowo – do dnia 15 marca.


<< Stawki podatków lokalnych 2017 >>

Podatnicy, których podatek przekracza 100 zł mają możliwość zapłaty podatku w czterech ratach, w terminach:

  • I rata - do dnia 15 marca,
  • II rata - do 15 maja,
  • III rata - do 15 września,
  • IV rata - do 15 listopada roku podatkowego.

Jaka wysokość podatku od nieruchomości?

Zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) podatek od nieruchomości na rok od osób fizycznych ustala w drodze decyzji wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Jeśli nie ma decyzji, nie ma też obowiązku zapłaty podatku, bo indywidualna decyzja musi być wydawana co roku.

Iwona Maczalska, PIT.pl