Pobierz e-pity 2019

Do 10 lutego zapłać składki ZUS w nowej wysokości

Iwona Maczalska 05.02.2015 09:00 (aktualizacja: )

Do 10 lutego zapłać składki ZUS w nowej wysokości

Iwona Maczalska

10 lutego mija ostateczny termin przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek ubezpieczeniowych przedsiębiorców opłacających składki wyłącznie za siebie - za miesiąc styczeń 2015 roku. W lutym składki ZUS zapłacimy pierwszy raz w nowej wysokości.

Przedsiębiorcy opłacający składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wyłącznie za siebie zobowiązani są do ich zapłaty najpóźniej do dnia 10 lutego. Z kolei przedsiębiorcy pełniący rolę płatników w stosunku do innych ubezpieczonych na opłacenie składek mają czas do 16 lutego.

W lutym składki ZUS w nowej wysokości

Zanim przekażemy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki ZUS za styczeń 2015 roku warto mieć na uwadze, że w tym miesiącu po raz pierwszy należy opłacić je w nowej wysokości.

Nowe kwoty składek na ubezpieczenie społeczne wynikają z obwieszczenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2014 roku (M.P. 2014 poz. 1137) w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2015 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Wskazana w obwieszczeniu kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał 2014 roku służy obliczeniu podstawy wymiaru składek ZUS przedsiębiorców. Podstawa ta w 2015 roku wynosi 2375,40 zł.

Wykaz składek ZUS przedsiębiorców obowiązujących od stycznia 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj składki ZUS Wysokość składki ZUS
Składka emerytalna 463,68 zł
Składka rentowa 190,03 zł
Składka chorobowa 58,20 zł
Składka wypadkowa 45,85 zł
Składka na fundusz pracy 58,20 zł
Składka zdrowotna 279,41 zł

1037,17 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1095,37 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

35,63 zł - Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP

Składki ZUS za styczeń 2015 roku dla nowych firm

W 2015 roku zmianie uległy również wysokości składek ZUS opłacanych przez przedsiębiorców w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności gospodarczej, a więc opłacających tzw. preferencyjny ZUS dla nowych firm. W przypadku tych przedsiębiorców zmiana kwot składek ZUS wynika ze zmiany minimalnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę do obliczania wysokości składek ZUS dla nowopowstałych firm. Podstawa składek ZUS dla tych przedsiębiorców w 2015 roku wynosi 525 zł.

Wykaz składek ZUS nowych przedsiębiorców obowiązujących od stycznia 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj składki ZUS Wysokość składki ZUS
Składka emerytalna 102,48 zł
Składka rentowa 42,00 zł
Składka chorobowa 12,86 zł
Składka wypadkowa 10,13 zł
Składka na fundusz pracy 12,86 zł
Składka zdrowotna 279,41 zł

446,88 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

434,02 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)

Składka ZUS zdrowotna za styczeń 2015 roku

Do 10 lutego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy przekazać również składkę na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców dokonujących takich opłat za samych siebie. Wpłaty tej dokonać należy również w nowej wysokości wynoszącej w 2015 roku 279,41 zł. Warto przy tym pamiętać, że składka zdrowotna występuje w takiej samej wysokości zarówno w przypadku nowych przedsiębiorców, jak i przedsiębiorców, którzy nie mogą już skorzystać z preferencyjnych składek ZUS.

Rodzaj składki Wysokość składki Wysokość składki – nowe firmy

Składka zdrowotna

279,41 zł 279,41 zł

Zmiana składek ZUS a obowiązek złożenia deklaracji ZUS DRA

Zmiana minimalnych kwot składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne nie zobowiązuje przedsiębiorców do ponownego złożenia deklaracji ZUS DRA w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ponownie należy złożyć deklarację ZUS DRA wyłącznie w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w wysokości opłacanych składek np. wynikających z chęci opłacania wyższych niż minimalne składek ZUS, czy zmian spowodowanych zwolnieniem chorobowym przedsiębiorcy.
 

   SMS Opis deklaracji
ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa

Iwona Maczalska,
VAT.pl