Deklaracje NIP 2014: zmiany od 1 stycznia

Iwona Maczalska 04.12.2013 09:00 (aktualizacja: )

Od 1 stycznia zastosowanie będą miały nowe formularze zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych NIP-2, NIP-7 oraz ZAP-3. Zmianie ulegną również załączniki do deklaracji NIP-2.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych za sprawą którego od 1 stycznia 2014 roku zmianie ulegnie:

  • formularz NIP-2 - zgłoszenie identyfikacyjne (zgłoszenie aktualizacyjne) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem,
  • formularz NIP-7 - zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem,
  • formularz ZAP-3 - zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem.
     
Nowe deklaracje PIT obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku

Modyfikacji ulegną również załączniki do formularza NIP-2 tj.:

  • NIP-2/A - informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, będących podatnikami lub płatnikami,
  • NIP-D - informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej

Rozporządzenie wprowadzające nowe wzory deklaracji NIP mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Iwona Maczalska,
PIT.pl