Deklaracje dot. daniny solidarnościowej, paliwowej i emisyjnej podpiszesz danymi podatnika

Piotr Szulczewski

Kolejne deklaracje podatkowe będzie można podpisywać w prostszy sposób niż do tej pory. Zmiany obejmą DSF-1 (danina solidarnościowa), podania w sprawach dotyczących podatku akcyzowego oraz informacji w sprawie opłaty paliwowej (OPAL) oraz informacji w sprawie opłaty emisyjnej (OEMIS).

Podstawowa zmiana daje możliwość opatrywania deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej (DSF-1) innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań. Pozwoli to na podpisywanie tej deklaracji bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego i zastosowania przy wysyłce danych uwierzytelniających podatnika.

Zmianie ulegają również zasady podpisywania podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego. Obecnie mogą być opatrywane podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego. Deklaracje te będą mogły być  opatrywane innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań, czyli w praktyce zestawem danych autoryzujących podatnika.

Nowe zasady podpisywania dotyczyć będą również deklaracji w sprawie opłaty paliwowej (OPAL) oraz informacji w sprawie opłaty emisyjnej (OEMIS). Dodane zostaną dwa rodzaje podpisów, które zastosować będzie można dla tych druków. Zastosować będzie można oprócz podpisu kwalifikowanego -  podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy certyfikatu celnego oraz innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań (danymi autoryzującymi).

Zmiany w zakresie podpisów zostaną wprowadzone w najbliższym terminie. Termin wejścia w życie, określony na dzień następujący po dniu ogłoszenia rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, wynika z pilnej potrzeby umożliwienia przesyłania informacji w sprawie opłaty paliwowej (OPAL) oraz informacji w sprawie opłaty emisyjnej (OEMIS) bez konieczności stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jak również dostosowania przepisów zmienianego rozporządzenia do zmian wynikających z innych aktów prawnych (np. wprowadzenia danych co do deklaracji rozliczanych w przypadku przedsiębiorstwa w spadku, czy też danych z deklaracji z poprzednich lat, niezbędnych do podpisywania wysyłki deklaracji podatkowych).

Inne podatki