Darowany majątek firmowy bez prawa do amortyzacji

Piotr Szulczewski 15.11.2017 09:00 (aktualizacja: )

Obecnie możliwe jest ustalenie wartości początkowej i odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych pod tytułem darmym. Prawo to od 2018 r. ma zostać przedsiębiorcom odebrane.

Darowany majątek firmowy bez prawa do amortyzacji

Darowany majątek firmowy bez prawa do amortyzacji / YAY foto

Takie zmiany w przepisach przyniosą zmiany w przepisach podatkowych od 2018 r. Obecnie za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnychuważa się w razie nabycia w drodzespadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Zasada ta początkowo miała zostać wyeliminowana w całości, niemniej zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, amortyzacja dziedziczonego majątku powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach. Usunięte zostanie natomiast prawo przedsiębiorców do amortyzowania majątku nabytego nieodpłatnie.

Możliwość wielokrotnej amortyzacji bywa niestety nadużywana poprzez dokonywanie kolejnych darowizn w kręgu najbliższej rodziny. Dlatego w nowym projekcie nowelizacji ustawy o PIT i CIT, znalazły się propozycje rozwiązań uszczelniających system i ograniczających pole do nadużyć. W efekcie w odniesieniu do darowizn zaproponowane zostanie natomiast rozwiązanie, które umożliwi kontynuację amortyzacji przez obdarowanego.

Jednocześnie prawem podatników będzie amortyzacja majątku uzyskanego w spadku. Rozwiązanie pozwalające na amortyzację nabytego majątku od wartości początkowej zdaniem Ministerstwa Finansów nie powinno zostać odebrane. Jest to uzasadnione potrzebą kształtowania dobrych warunków do zmian pokoleniowych w firmach jednoosobowych, wśród których większość to firmy rodzinne. Ułatwi to ustawa o zarządzie sukcesyjnym, nad którą pracuje Ministerstwo Rozwoju. Najpóźniej wraz z uchwaleniem tej ustawy planowane jest zatem przywrócenie dotychczasowych zasad amortyzacji dla spadkobierców, ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl