Czy zwrot VAT za materiały budowlane trzeba wykazać w PIT?

Katarzyna Sudaj

Po likwidacji dawnej ulgi remontowej osoby fizyczne budujące domy i remontujące mieszkania rekompensaty wydatków szukają w możliwości zwrotu VAT za materiały budowlane. I tu pojawia się pytanie - czy kwotę zwrotu VAT za materiały budowlane trzeba wykazać w deklaracji PIT?

Nie, bowiem jest to przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 123 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi:
Wolne od podatku dochodowego są kwoty zwrotu otrzymane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 roku o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.)

Ustawodawca wprowadził częściowy zwrot VAT dla osób fizycznych w celu zrekompensowania inwestorom indywidualnym podwyżki stawki VAT na materiały budowlane, która miała miejsce w 2004 roku po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Byłoby sprzeczne z logiką ponowne obciążanie podatkiem dochodowym takiego zwrotu. Na szczęście odpowiedni zapisy o zwolnieniu znalazły się w ustawie o PIT. W przeciwnym razie jak każdy dochód i ten mógłby zostać opodatkowany.

Katarzyna Sudaj