ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

Kalkulator odliczeń

Rodzaj odliczenia:


Kwota wydatkw:

  =  
Kwota odliczenia:


Ulga remontowa 2003-2005 Archiwum

Co prawda ulga remontowa została zlikwidowana z końcem 2003r., jednak na zasadzie praw nabytych podatnicy mogli skorzystać z ulgi w latach 2003-2004-2005 na zasadach obowiązujących w roku 2003 - i to nawet w sytuacji, gdy w latach 2003-2004 w ogóle nie odliczali wydatków z tytułu remontu czy modernizacji.

Odliczenia od podatku
Rodzaj Limit
Remont i modernizacja 2003-2005 Lokal mieszkalny 4’725 zł 19% wydatków
Budynek mieszkalny 5’670 zł
Instalacja gazowa 945 zł
Minimum

567 zł


Maksymalne odliczane wydatki

Remont lokalu mieszkalnego

24’868, 42 zł

Remont budynku mieszkalnego

29’842,11 zł

Remont instalacji gazowej

4’973,68 zł

Na co

Odliczeniu podlegały wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe podatnika, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Tytułem prawnym jest np. własność, najem, użyczenie, umowa dożywocia (dla uprawnionego i właściciela), umowa zawarta tymczasowo z developerem (jeżeli kreuje odpowiednie zobowiązanie developpera a tym samym tytuł prawny dla podatnika).

Dokumenty

Do wykazania praw do ulgi niezbędne jest posiadanie:

 1. faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub
 2. dowodu odprawy celnej, lub
 3. dowód wpłaty  w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej.

PIT.pl przypomina, że faktury wykorzystane przy uldze remontowej mogą się przydać do ulgi budowlanej - zwrotu VAT.

Faktura zaliczkowa

Podstawą odliczenia może być również faktura zaliczkowa dokumentująca zapłatę zaliczki w roku 2005, czyli poniesienie wydatku jeszcze w okresie obowiązywania ulgi, nawet jeżeli dostawa materiałów budowlanych czy wykonanie usługi nastąpi w całości w roku 2006. Ustawa wymaga bowiem posiadania dowodu na poniesienie wydatku w danym roku podatkowym, a nie wykonanie w tym roku remontu.

Warunki

Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że:

 1. wydatki nie zostały odliczone od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 14 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone wydatki zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu,
 2. wydatki dotyczą budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułów ulgi remontowej, a następnie po roku, w którym dokonano odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu, do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

Co odliczać

Ogólnie rzecz ujmując, odliczeniu podlega to wszystko, co jest na stałe połączone z budynkiem, np. lamp podłączanych do gniazdka nie odliczamy, a wypusty oświetleniowe (lampy podsufitowe) podlegają odliczeniu.

Odliczyć można:

 • zakup materiałów i urządzeń,
 • zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu, transport materiałów i urządzeń, wykonawstwo robót,
 • najem sprzętu budowlanego,
 • opłaty administracyjne i inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów.

Powstaje jednak pytania o definicję urządzeń. Jest oczywiste, że chodzi o urządzenia typu wentylator montowany w przewodzie kominowym, pochłaniacz itp. Jednak czy można odliczyć w ramach omawianej ulgi wartość pędzli, szpachelek czy wiertarek?

Urządzenie jest to zespół połączonych ze sobą części lub elementów stanowiący funkcjonalną całość. Taka definicja wyłączałaby z odliczeń wiertarki i inne tego rodzaju urządzenia. Jednak zdaniem NSA (wyrok z 25 listopada 1996r. III SA 925/95) do tych urządzeń należy zaliczyć również narzędzia. Nie ma bowiem podstaw, by z poniesionych wydatków podlegających odliczeniu wyłączać koszty zakupu narzędzi i przedmiotów, które zostały zużyte przy pracach remontowo-budowlanych. Nie będą natomiast podlegały odliczeniu wydatki na zakup narzędzi i przedmiotów, które po zakończeniu tych prac zachowały swą wartość użytkową. Wynika z tego, że wszystko, co ulegnie w trakcie remontu zużyciu lub uszkodzeniu, może zostać odliczone. Biorąc pod uwagę jakość tanich młotków, wkrętaków czy wiertarek oferowanych przez supermarkety, zakres odliczeń może być dość szeroki. Zdaniem sądu należy do takich odliczeń podchodzić dość ostrożnie, ale teoretycznie są one dopuszczalne.

Artur M. Brzeziński

 • data utworzenia: 31-03-2005
 • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz