Czy studenci i uczniowie zapłacą składki ZUS od swoich umów?

Katarzyna Sudaj 09.03.2017 10:00 (aktualizacja: )

Rząd rozważa objęcie pracujących uczniów i studentów obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Musieliby opłacać nie tylko podatek dochodowy, ale również składki do ZUS.

Czy studenci i uczniowie zapłacą składki ZUS od swoich umów?
Źródło: YAY foto

Niedawno nagłośniono informacje o tym, że w tzw. Przeglądzie emerytalnymznalazł się zapis: „Należałoby rozważyć celowość dalszego utrzymywania wyłączenia z obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zleceniobiorców, którzy są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i studentów do ukończenia 26 lat”. Podobne głosy pojawiają się ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym pracodawca zatrudniający uczniów i studentów do 26. roku życia na podstawie umowy zlecenia nie musi odprowadzać składek ubezpieczeniowych do ZUS. Dzięki temu zatrudnienie uczącej się osoby jest zdecydowanie tańsze dla przedsiębiorcy i przyczynia się do wzrostu ich konkurencyjności wobec innych pracowników, za których trzeba opłacić pełne składki ZUS.

>>> Ile zarobiłby student, gdyby musiał zapłacić ZUS? <<<

Rząd Beaty Szydło argumentuje ten zamiar troską o emerytury studentów, którzy zwolnienie ze składek, będą mieli niższe świadczenia w przyszłości. Po drugie, brak składki na ubezpieczenie wypadkowe nie daje im prawa do odszkodowania czy renty wypadkowej z ZUS w razie wypadku w pracy.

Jednak eksperci wskazują na inną motywację rządzących. Wpływy z oskładkowania umów zlecenie i umów o dzieło studentów i uczniów miały ratować ZUS, któremu z roku na rok brakuje coraz więcej pieniędzy na wypłaty bieżących świadczeń. Rozszerzenie obowiązku zapłaty składek ZUS na pracujące osoby uczące się do ukończenia 26. roku życia może dotyczyć nawet 600 tys. Polaków.

Katarzyna Sudaj, VAT.pl 

 

Lewiatan: Nie utrudniajmy pracy uczniom i studentom

Jeremi Mordasewicz Konfederacja LewiatanKomentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan

W zasadzie wszyscy pracujący powinni opłacać składki emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, aby nie pozostać bez zabezpieczenia na starość lub w przypadku utraty zdrowia. Obowiązek ten nie powinien jednak dotyczyć uczniów i studentów, którzy dorywczo pracują. W przypadku krótkoterminowego zatrudnienia koszty administracyjne są nieproporcjonalnie wysokie. To prawda, że w ten sposób skraca się okres gromadzenia składek emerytalnych. Jednakże uczniowie i studenci nie mający doświadczenia zawodowego są mniej atrakcyjni dla pracodawców. Można więc uznać, że zwolnienie ich z obowiązku opłacania składek do momentu zakończenia edukacji, ma ułatwić im znalezienie pracy. Jest więc uzasadnionym wsparciem na początku życia zawodowego. Wprowadzenie obowiązku opłacania składek wzmocni motywację do zatrudnienia na czarno.

Konfederacja Lewiatan

ZUSFormy zatrudnienia