Czy należy składać zerowy plik JPK_VAT?

Iwona Maczalska 14.12.2017 12:00 (aktualizacja: )

Od stycznia 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani będą do prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży oraz przesyłania jej do organów skarbowych w formacie JPK_VAT. Czy jednak plik JPK_VAT należy składać również za okresy, w których podatnik nie wykonał żadnej transakcji?

Zerowy plik JPK_VAT
Zerowy plik JPK_VAT / YAY foto

Zdarzają się okresy, w których podatnik nie wykonuje żadnej czynności opodatkowanej oraz nie dokonuje odliczenia podatku VAT. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów podatnik taki zobowiązany jest złożyć ,,zerową deklarację VAT”. Jak w takiej sytuacji będzie trzeba postępować od stycznia 2018 roku?

<< Jak przygotować plik JPK_VAT? >>

Przy braku czynności opodatkowanych nadal złożysz JPK_VAT

Okazuje się, że od stycznia 2018 roku żadna okoliczność nie będzie zwalniała podatnika z obowiązku comiesięcznego wysyłania sprawozdania w postaci pliku JPK_VAT. Podatnik zobowiązany będzie złożyć plik również w przypadku wystąpienia wartości zerowych w danym miesiącu. Oznacza to, że tak przekazany plik będzie zawierał wyłącznie wypełnione pola identyfikujące podmiot składający plik JPK_VAT.

Dopiero zmiana statusu podatnika, a więc rezygnacja z rozliczeń jako podatnik VAT czynny, zawieszenie działalności gospodarczej bądź jej całkowita likwidacja spowoduje, że podatnik zostanie zwolniony z obowiązku comiesięcznego składania pliku JPK_VAT.

Iwona Maczalska, PIT.pl