Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Czy na kwarantannie można pracować? Rzecznik ZUS wyjaśnia

Iwona Maczalska

Wiele osób się zastanawia, czy podczas odbywania kwarantanny można pracować. Czy może konieczne jest skorzystanie z chorobowego i zaprzestanie świadczenia pracy. Zapytaliśmy o to Rzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pracownicy, którzy zmuszeni są do odbycia kwarantanny, a których stan zdrowia nie uległ pogorszeniu wielokrotnie zastanawiają się, czy mogą bez większych problemów świadczyć pracę podczas kwarantanny i tym samym liczyć na wypłatę pełnego wynagrodzenia. Wątpliwości te rozwiewa Rzecznik ZUS, Paweł Żebrowski.

Praca podczas kwarantanny

Źródło: shutterstock

Praca na kwarantannie - pracować, czy nie?

Wątpliwości związane z pracą na kwarantannie pojawiają się nie od dziś. Już w marcu 2020 roku, na początku trwania pandemii, zapytaliśmy rzecznika ZUS o to, czy kwarantanna wyklucza możliwość zdalnego świadczenia pracy przez pracowników. Rzecznik ZUS poinformował nas wówczas, że podczas odbywania kwarantanny kluczową kwestią jest sama decyzja o konieczności odbycia kwarantanny, która wydawana jest przez Państwowy Inspektor Sanitarny. Jak podkreślił jednak Paweł Żebrowski ,, Samo wydanie decyzji o konieczności odbycia kwarantanny nie jest jednoznaczne z tym, że osoba ta uznana jest za niedolną do pracy". Zdaniem ZUS otrzymanie informacji o konieczności odbycia kwarantanny bądź izolacji stanowi jedynie podstawę do ubiegania się o wypłatę świadczeń z tytułu choroby. Jeżeli jednak stan zdrowia pracownika pozwala na swobodną pracę, nie ma obowiązku występowania do ZUS o wypłatę zasiłku. Oznacza to, że pracownik może świadczyć pracę podczas kwarantanny, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.

Warto przy tym podkreślić, że jeżeli jednak pracownik zdecyduje się na pobieranie chorobowego w trakcie kwarantanny – bezwzględnie powinien powstrzymać się od świadczenia pracy. Pobieranie chorobowego oznacza bowiem, że osoba ta jest całkowicie niezdolna do pracy - pracodawca nie ma zatem możliwości zlecić jej jakichkolwiek zadań służbowych - nawet w formie pracy zdalnej. 

Świadczenie pracy podczas kwarantanny - będą nowe przepisy

Sejm 22 października uchwalił projekt ustawy z dnia 22 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­‑19, który przewiduje uregulowanie pracy zdalnej podczas kwarantanny. W myśl projektowanych przepisów ,,W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3‑8”.

Projekt ustawy aktualnie znajduje się w Senacie. Ma on na celu uregulowanie kwestii świadczenia pracy zdalnej podczas kwarantanny i rozwianie wszystkich wątpliwości z tym związanych. Dotychczas bowiem same przepisy wprost nie przewidywały możliwości świadczenia pracy zdalnej w trakcie kwarantanny. Więcej na temat nowych przepisów można przeczytać w artykule ,, Praca zdalna na kwarantannie - projekt nowych przepisów”.

Koronawirus w Polsce