Czy księżna Kate i Książe William rozliczyliby w Polsce ulgę prorodzinną?

Piotr Szulczewski 23.07.2013 10:00 (aktualizacja: )

Piotr Szulczewski

Wczoraj o 17.24 polskiego czasu na świat przyszedł potomek brytyjskiego rodu królewskiego – syn księżnej Kate (z d. Middelton) oraz księcia Williama. To pierwsze dziecko książęcej pary. W Polsce osoby, które tak jak para książęca doczekają się potomstwa w lipcu, mogą liczyć nie tylko na becikowe w kwocie 1000 zł, ale również na ulgę podatkową na dziecko. Od 2013 r. ulga obowiązuje jednak na innych niż dotychczas zasadach.

Gdyby polscy rezydenci podatkowi, tak jak para książęca, doczekali się dziecka w lipcu, miałyby prawo do ulgi podatkowej w kwocie 92,67 zł miesięcznie. Ulga przysługiwałaby im przez pełne 6 miesięcy, czyli łącznie odliczyliby od podatku kwotę 556,02 zł. Kwota mogłaby zostać odliczona od podatku jednego lub drugiego z małżonków w dowolnych , wybranych przez parę młodych rodziców, proporcjach.

Z ulgi korzystać mogą również nierezydenci w stosunku do przychodów opodatkowanych w Polsce według skali podatkowej. Jeżeli zatem osoby z rodzin brytyjskich zdecydowałyby się na zarobki w Polsce, które pozostałyby opodatkowane według skali podatkowej, to możliwe jest rozliczanie ulgi na dziecko również przez takie osoby.

Zmiany w uldze na dzieci w 2013 r.

Na zmianie prawa w 2013 r. skorzystają rodzice, którzy posiadają więcej niż dwoje dzieci. W zależności od ilości dzieci, limit ulgi wynosi od 92,67 zł do 185, 34 zł miesięcznie oraz od 1112,04 do 2224,08 zł rocznie na dziecko.

W przypadku urodzenia dwójki dzieci – ulga przysługuje w tym wymiarze, co w roku poprzednim.

Natomiast przy jednym dziecku, rodzice muszą od tego roku badać limit osiąganych dochodów. Prawo do ulgi przysługiwać będzie wyłącznie:

  • gdy łączne dochody małżonków pozostających przez cały rok w związku małżeńskim, nie przekroczy 112.000 zł,
  • gdy dochody rodzica nie pozostającego przez cały rok w związku małżeńskim w roku podatkowym nie przekroczyły 56.000 zł.

W przypadku przekroczenia powyższych dochodów – danej osobie ulga prorodzinna nie przysługuje.

Miesięczna wartość odliczeń w ramach ulgi na dzieci w zeznaniu za 2013 r.
Posiadam łącznie
(liczba dzieci uprawnionych
do ulgi):
JESTEM:
Singlem, rozwodnikiem, wdowcem,
pozostaje w związku małżeńskim
przez część roku
Małżonkiem przez cały rok

1 dziecko

Zarobki < lub = 56.000 zł

Łączne zarobki < lub = 112.000 zł

92,67 zł ulgi/mc

Zarobki > 56.000 zł

Łączne zarobki > 112.000 zł

0 zł ulgi

2 dzieci

Pierwsze dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Drugie dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

3 dzieci

Pierwsze dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Drugie dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Trzecie dziecko

139,05 zł/mc

1668,6 zł/rok

4 dzieci

Pierwsze dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Drugie dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Trzecie dziecko

139,05 zł/mc

1668,6 zł/rok

Czwarte dziecko

185,34 zł/mc

2224,08 zł/rok

Więcej dzieci

Każde kolejne

185,34 zł/mc

2224,08 zł/rok

Piotr Szulczewski
PIT.pl