Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Czy 1 proc. podatku z PIT złożonych w maju trafi do OPP?

08.04.2020 15:04 (aktualizacja: )

O nowych przepisach związanych z epidemią koronawirusa dowiadujemy się z dnia na dzień. We wtorek (wczoraj) do Sejmu trafił kolejny projekt wprowadzający zmiany w tym zakresie. Część przepisów będzie ważnych dla organizacji pozarządowych. Na początek dwa z nich.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Ledwo w ubiegłym tygodniu portal ngo.pl zdążył rozpocząć opisywanie ważnych dla organizacji pozarządowych regulacji zawartych w tzw. "Tarczy". Czy jeszcze przed świętami okaże się, że mamy kolejne przepisy? Posłowie właśnie przystępują do kolejnej odsłony "Tarczy". Projekt jest w Sejmie i zmienia zmiany zmieniające… (tak – to nie przejęzyczenie!), a także dodaje kolejne artykułu do bogatego już zestawu specjalnych regulacji, które mają nam pomagać w trudnych czasach epidemii.

Komplikacja przepisów wynikająca z nawarstwienia się wielu zmian może znacznie utrudniać ich zrozumienie i zastosowanie w praktyce – a także odwlec moment, kiedy realnie będzie można z nich skorzystać. Będziemy starali się cierpliwie rozwikłać tę łamigłówkę. W pierwszej kolejności sygnalizujemy jednak zmiany stosunkowo nowe – "stosunkowo", bo po części one też są konsekwencją przepisów przyjętych pod koniec marca.

Dłuższa kampania procentowa

Pierwszy przepis o tym charakterze dotyczy jednego procenta. Ustawa z 31 marca 2020 r. wprowadziła zmianę w terminie rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zrobiono to jednak w sposób niefortunny – „Tarcza” umożliwiła osobom fizycznym złożenie zeznania podatkowego o miesiąc później (do 31 maja), ale tylko w taki sposób, że złożenie go między 30 kwietnia a 31 maja będzie traktowane jako złożenie tzw. „czynnego żalu”. W tej sytuacji nie wiadomo, czy wskazanie w takich majowych deklaracjach organizacji pożytku będzie skuteczne i czy trafi do niej 1%.

Przepis, który znalazł się w projekcie ustawy skierowanej do Sejmu 7 kwietnia ma wyjaśnić tę sytuację. Jego przyjęcie zaowocuje przedłużeniem standardowego sezonu jednoprocentowego w 2020 roku o kolejny miesiąc.

Art. 15. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.2) ) po art. 52u dodaje się art. 52v w brzmieniu:

„Art. 52v. 1. Kwotę na rzecz organizacji pożytku publicznego, o której mowa w art. 45c, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje również na podstawie wniosku wypełnionego w:

  1.  w zeznaniu podatkowym złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r.;
  2. oświadczeniu, o którym mowa w art. 45c ust. 3a, złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r.

2. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1, do kwoty na rzecz organizacji pożytku publicznego przekazywanej na podstawie wniosku lub oświadczenia wypełnionego w terminach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 45c.”.

Więcej czasu na sprawozdania organizacji pożytku publicznego

Ustawa z 31 marca 2020 roku i wydane tego samego dnia rozporządzenie ministra finansów wprowadziło w bieżącym roku dłuższe terminy dotyczące sprawozdań finansowych. Przypomnijmy, że NGO-sy i inne zobowiązane podmioty sporządzają teraz sprawozdanie finansowe do końca czerwca, a zatwierdzają je do końca września (chodzi o takie organizacje, których rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym). Jeśli organizacje pozarządowe będą zatwierdzały sprawozdania dopiero we wrześniu, trudno byłoby oczekiwać od organizacji pożytku publicznego, żeby ze swoich obowiązków sprawozdawczych wywiązały się w standardowym – lipcowym – terminie. Dlatego pojawiła się potrzeba zmiany.

Zastosowano tu analogiczne rozwiązanie jak w przypadku przesunięcia terminów na sprawozdania finansowe. Projekt zawiera przepis, który pozwala Przewodniczącemu Komitetu ds. Pożytku Publicznego na wydanie rozporządzenia przesuwającego terminy składnia sprawozdań do bazy sprawozdań OPP.

Art. 15zzzzze. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w drodze rozporządzenia, może określić inne terminy wypełniania przez organizacje pożytku publicznego obowiązków w zakresie sporządzania rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tych obowiązków.

2. W przypadku określenia w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, nowego terminu wypełniania obowiązków w zakresie zatwierdzenia sprawozdań finansowych, przypadającego później niż 6 miesięcy po upływie roku obrotowego, organizacje pożytku publicznego zamieszczają zatwierdzone sprawozdanie finansowe, o których mowa w art. 23 ust. 6 ustawy ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej, 15 dni po dniu wskazanym w tym rozporządzeniu terminie dla zatwierdzania sprawozdań finansowych.

Art. 15zzzzzf. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w drodze rozporządzenia, może określić inne terminy wypełniania przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 6 i 7 oraz art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1813 oraz z 2019 r. poz. 2020), biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tych obowiązków.

Jak widać ustawodawcy zadbali też o przełożenie terminów dotyczących obowiązków sprawozdawczych Narodowego Instytutu Wolności (art. 15zzzzzf).

Błyskawiczne procedowanie?

Podobnie jak w przypadku uchwalonej tydzień wcześniej nowelizacji Tarczy, tak i w tym przypadku praca nad przepisami może odbywać się w ekspresowym tempie. Posłowie mogą przegłosować przepisy jeszcze w tym tygodniu.

Źródło: ngo.pl

1 procent dla OPPRozliczenie roczneKorekta PITKoronawirus w PolscePIT-36