Pobierz e-pity 2019

Czas pracy w marcu 2015 r. - zmiana czasu zimowego na letni

Iwona Maczalska 12.03.2015 09:00 (aktualizacja: )

Czas pracy w marcu 2015 r. - zmiana czasu zimowego na letni

W ostatni weekend marca nastąpi zmiana czasu zimowego na czas letni.W jaki sposób rozliczyć czas pracy pracowników, którzy będą pracowali tej nocy?

W nocy z soboty 28 marca na niedzielę 29 marca możemy spodziewać się zmiany czasu zimowego na czas letni. Musimy zatem pamiętać o przesunięciu naszych zegarów o godzinę do przodu z godziny 2:00 na godzinę 3:00. Dla osób, które tą noc spędzą w pracy, oznacza to zmiany w czasie pracy. Przepracują oni bowiem na stanowiskach siedem zamiast ośmiu godzin pracy. Co zatem z zaległą, nieprzepracowaną godziną?


Wymiar czasu pracy w 2015 roku


7 godzin zamiast 8 godzin pracy

Przepisy kodeksu pracy wskazują, że pracodawca zobowiązany jest wypłacić wynagrodzenie za godzinę, o którą skraca się doba w związku ze zmianą czasu. Wynagrodzenie za tę godzinę ustala się na zasadach określonych dla wynagrodzenia postojowego, gdyż pracownik był gotowy do świadczenia pracy, lecz nie mógł jej wykonywać z przyczyn od niego niezależnych.

Czas pracy w marcu 2015 roku
Źródło: Thinkstock

Wysokość wynagrodzenia za czas przestoju w zakładzie pracy powinna być uregulowana w regulaminie pracy. Za czas przestoju przysługuje mu bowiem wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. Przy czym nie może być ono jednak w żadnym wypadku niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przestoje i braki w pracy a wynagrodzenie

Zmiana czasu – uregulowania prawne

Aktualnie zasady wprowadzania i odwoływania czasu letniego reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012-2016 (Dz.U. 2012 poz. 33). W myśl § 1. 1. tego rozporządzenia czas letni środkowoeuropejski wprowadza się dnia 29 marca 2015 roku.

Iwona Maczalska,
VAT.pl