Pobierz e-pity 2020

Czas pracy pracowników w 2017 roku

Iwona Maczalska 06.02.2017 09:00 (aktualizacja: )

Czas pracy pracowników w 2017 roku

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę w 2017 roku będą pracowali mniej niż w dwóch ostatnich latach kalenarzowych. Wszystko za sprawą mniejszej liczby dni będących zwykłymi dniami pracy.

W myśl przepisów Kodeksu pracy maksymalny czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy (Art. 129 §1).

Pracownicy zatrudnieni w pięciodniowym tygodniu pracy, dla których dniem wolnym od pracy jest sobota w 2017 roku, w trakcie 250 dni pracy, przepracują jedynie 2000 godzin, a nie 2016 jak miało to miejsce w roku 2015 i 2016.

Wymiar czasu pracy i dni świąteczne w 2017 roku

W 2017 roku występuje jeden dzień świąteczny przypadający w sobotę. Do wymiaru czasu pracy należy zatem dodać 1 dzień wolny od pracy. Oznacza to, że w 2017 roku:

  • liczba godzin pracy wyniesnie 2000,
  • liczba dni pracy wyniesie 250 dni,
  • liczba dni świątecznych wyniesie 115.

Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

MiesiącŚwiętaLiczba godzin pracyLiczba dni pracyLiczba dni wolnych

Styczeń

- 1 stycznia – Nowy Rok
- 6 stycznia - Święto Trzech Króli

168

21

10

Luty

brak

160

20

8

Marzec

brak

184

23

8

Kwiecień

- 16 kwietnia - Pierwszy dzień Wielkiej Nocy

- 17 kwietnia - Drugi dzień Wielkiej Nocy

152

19

11

Maj

- 1 maja - Święto Państwowe

- 3 maja - Święto Narodowe

168

21

10

Czerwiec

- 4 czerwiec - Pierwszy Dzień Zielonych Świątek

- 15 czerwiec - Boże Ciało

168

21

9

Lipiec

- brak

168

21

10

Sierpień

- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

176

22

9

Wrzesień

brak

168

21

9

Październik

brak

176

22

9

Listopad

- 1 listopada - Wszystkich Świętych

- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

160

20

10
(wliczono 1 dzień wolny za święto przypadające w sobotę)

Grudzień

- 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

- 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia

152

19

12

Łącznie:

13 dni świątecznych
(9 przypadających w ciągu tygodnia, 4 przypadające w weekendy)

2000

250

115

Liczba niedziel w 2017 rokuŚwięta przypadające w niedzielę
Łącznie 53 niedziele

1 stycznia - Nowy Rok

16 kwietnia - Pierwszy dzień Wielkiej Nocy

4 czerwiec - Pierwszy dzień Wielkiej Nocy


Okresy rozliczeniowe w 2017 roku

Zwyczajowo okres rozliczeniowy pracowników których czas pracy wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy nie powinien przekraczać 4 miesięcy. Kodeks pracy dopuszcza jednak jego wydłużenie do 12 miesięcy. Zgodnie z art. 129 §2 w każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi ogranizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Wymiar czasu pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych przestawiają poniższe tabele:

  •  1-miesięczny okres rozliczeniowy

MIESIĄCWymiar czasu pracy*

Styczeń

168 godzin

Luty

160 godzin

Marzec

184 godzin

Kwiecień

152 godzin

Maj

168 godzin

Czerwiec

168 godzin

Lipiec

168 godziny

Sierpień

176 godzin

Wrzesień

168 godzin

Październik

176 godzin

Listopad

160 godzin

Grudzień

152 godzin

Łącznie

2000 godzin

  •   2-miesięczny okres rozliczeniowy

MiesiąceWymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 28 lutego

328

od 1 marca do 30 kwietnia

336

od 1 maja do 30 czerwca

336

od 1 lipca do 31 sierpnia

344

od 1 września do 31 października

344

od 1 listopada do 31 grudnia

312

Łącznie

2000

  •   3-miesięczny okres rozliczeniowy

MiesiąceWymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 31 marca

512

od 1 kwietnia do 30 czerwca

488

od 1 lipca do 30 września

512

od 1 października do 31 grudnia

488

Łącznie

2000

  •   4-miesięczny okres rozliczeniowy

MiesiąceWymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 30 kwietnia

664

od 1 maja do 31 sierpnia

680

od 1 września do 31 grudnia

656

Łącznie

2000

  •   6-miesięczny okres rozliczeniowy

MiesiąceWymiar czasu pracy*

od 01 stycznia do 30 czerwca

1000

od 1 lipca do 31 grudnia

1000

Łącznie

2000

  •   12-miesięczny okres rozliczeniowy

MiesiąceWymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 31 grudnia

2000

*Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

Iwona Maczalska, VAT.pl