Pobierz e-pity 2019

Brak ulgi w PIT można nadrobić

Iwona Maczalska 10.04.2014 09:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaDo końca terminu składania rocznych zeznań podatkowych PIT zostały już tylko trzy tygodnie. Wielu z nas dopełniło już tego obowiązku. Co jednak w przypadku, gdy w złożonym zeznaniu zapomnieliśmy ująć przysługującej nam ulgi?

Każdy podatnik, który spełnia warunki określone ustawą o PIT może skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych. Standardowo ulgi ujmuje się w składanej deklaracji PIT. Jeżeli jednak okazało się, że w naszej deklaracji zapomnieliśmy ująć przysługującą nam ulgę, to jeszcze nic straconego. Pominiętą ulgę można uwzględnić jeszcze w korekcie zeznania podatkowego.

Rzecznik IS: najczęściej popełniane błędy w deklaracjach PIT

 

5 lat na korektę zeznania podatkowego

Podatnikowi przysługuje prawo do dokonania korekty zeznania podatkowego. Korektę tą można dokonywać do końca okresu przedawnienia, który wynosi 5 lat licząc od końca roku, w którym podatnik zobowiązany jest złożyć deklarację za dany rok. Zatem prawo do korekty deklaracji PIT za 2013 rok przysługuje do końca 2019 roku.

Jak złożyć korektę deklaracji PIT?

Nie ma odrębnego druku deklaracji podatkowej używanej w przypadku dokonywania korekty zeznania. Chcąc ją skorygować należy złożyć deklarację nas obowiązującą (PIT-36, , PIT-37, PIT-28) oznaczając ją jako deklarację korygującą. Dla przykładu w deklaracji PIT-37 miejscem właściwym do oznaczania deklaracji jako korekty jest rubryka A – miejsce i cel składania zeznania punkt 10.

Składając deklarację na papierowym formularzu, do złożonego zeznania korygującego należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. Uzasadnienie składać należy na druku ORD-ZU, niemniej forma pisemna złożona poza tym drukiem również jest prawidłowa.

 

Korekta deklaracji PIT szybciej przez Internet

Korekty deklaracji podatkowej PIT można również dokonać drogą elektroniczną przez Internet. Wypełniając deklarację elektroniczną podobnie jak w przypadku wersji papierowej należy zaznaczyć pole wskazujące na korektę zeznania. Korygować można zarówno deklaracje składane za rok obecny, jak i za lata przeszłe, czy to w formie standardowej, czy elektronicznej. Natomiast, jeżeli w którymś roku nie można było jeszcze składać danego rodzaju deklaracji PIT w formie elektronicznej, to nie można go również w takiej formie korygować (wówczas konieczna jest korekta drogą standardową).

 

Uwaga!

W przypadku korekty deklaracji przez Internet automatycznie zostanie dołączony formularz ORD- ZU, służący uzasadnieniu przyczyn korekty deklaracji.

Podstawa prawna:

Art. 70 § 1, 2 oraz Art. 81 ust. 1,2 i Art. 68 ust. 2
Ordynacja podatkowa z dnia 1997-08-29
(Dz.U. 2012r. poz. 749)

Iwona Maczalska,
PIT.pl